Het netwerkprofiel identificeert de NAT-netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel, het NAT-type en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer NAT in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer de standaardwaarde van het IPAM-endpoint voor de aangegeven interne IPAM-provider VMware of selecteer een ander IPAM-providerendpoint, zoals Infoblox, die u hebt geïmporteerd en geregistreerd in vRealize Orchestrator.
  Opmerking:

  Externe IPAM is niet beschikbaar voor on-demand NAT-netwerken en geleide netwerken.

 5. Selecteer een bestaand netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Externe Netwerkprofiel.
 6. Kies een een-op-een of een-op-veel type netwerkadresvertaling in het vervolgkeuzemenu NAT-type.

  Optie

  Beschrijving

  Een-op-een

  Wijs een extern, statisch IP-adres toe aan elke netwerkadapter. Elke machine heeft toegang tot het externe netwerk en is bereikbaar vanuit het externe netwerk.

  Een-op-veel

  Eén extern IP-adres wordt gedeeld door alle machines in het netwerk. Een interne machine kan gebruikmaken van DHCP of statische IP-adressen. Elke machine heeft toegang tot het externe netwerk maar geen enkele machine is bereikbaar vanuit het externe netwerk. Als u deze optie selecteert, wordt het selectievakje Ingeschakeld in de DHCP-groep ingeschakeld.

 7. Voer een IP-subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in.

  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.

 8. Voer een Edge- of geleid gatewayadres in het tekstveld Gateway in.

  Gebruik een standaard IPv4-adresindeling. Voer bijvoorbeeld 10.10.110.1 in.

 9. (Optioneel) Schakel in de DHCP-groep het selectievakje Ingeschakeld in en voer de eerste IP-bereik-en laatste IP-bereikwaarden in.

  U kunt het selectievakje alleen inschakelen, als u het NAT-type hebt ingesteld op een-op-veel.

 10. (Optioneel) Stel een leasetijd in om te definiëren hoe lang een machine een IP-adres kan gebruiken.
 11. Klik op het tabblad DNS.
 12. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  De DNS- en WINS-velden zijn optioneel als u een intern IPAM-endpoint gebruikt. Als u een extern IPAM-endpoint gebruikt, worden de DNS- en WINS-waarden geleverd door de externe IPAM-provider.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een DNS-suffix-waarde in.

   De DNS-suffix wordt gebruikt in DNS-naamsregistratie en DNS-naamresolutie.

  4. (Optioneel) Voer een DNS search suffix-waarde in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

IP-bereiken voor NAT-netwerkprofielen configureren.