U kunt tenants en identiteitsarchieven vanuit de vRealize Automation 6.2.x-bronomgeving naar de vRealize Automation 7.1-doelomgeving migreren.

Over deze taak

Voer deze stappen uit om JAR-bestanden van de Windows vSphere Platform Services Controller 6.x (bron) of hoger naar de virtuele vRealize Automation 7.1-doeltoepassing te kopiëren.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Windows vSphere Platform Services Controller 6.x of hoger.
  2. Open een browser en navigeer naar https://vrva-fqdn:5480/service/cafe/download/copy-sso.zip. om het hulpprogramma SSO kopiëren te downloaden. Vervang vrva-fqdn door de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele vRealize Automation 7.1-doeltoepassing.
  3. Nadat het bestand is gedownload, klikt u met de rechtermuisknop op copy-sso.zip en selecteert u Alles uitpakken.
  4. Klik op Start, voer cmd in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken in, klik met de rechtermuisknop op het pictogram cmd.exe, en klik op Als administrator uitvoeren.
  5. Ga in het opdrachtregelvenster naar de map van het uitgepakte ZIP-bestand en ga vervolgens naar de bin-directory. Voer copy-sso.bat uit vanaf deze locatie.
  6. Voer copy-sso.bat uit vanaf de opdrachtprompt.
    copy-sso.bat
  7. Geef de gevraagde gegevens op wanneer hierom wordt gevraagd.

Volgende stappen

Een vRealize Automation-implementatie migreren met automatisch klonen van IaaS-databases of Een vRealize Automation-omgeving migreren met een IaaS-databaseback-up