Een systeembeheerder installeert ten minste één DEM-werker en één DEM Orchestrator. De installatieprocedure is dezelfde voor beide rollen.

Over deze taak

DEM Orchestrators ondersteunen hoge beschikbaarheid in actief-actief modus. Doorgaans installeert u één DEM Orchestrator op elke Manager Service-machine. U kunt DEM Orchestrators en DEM-werkers installeren op dezelfde machine.

Procedure

 1. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vra-va-hostname.domain.name@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 2. Klik op Volgende.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 4. Geef op de aanmeldpagina de verificatiegegevens voor de beheerder van de vRealize Automation-toepassing op en controleer het SSL-certificaat.
  1. Typ de gebruikersnaam (dit is root) en het wachtwoord.

   Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.

  2. Selecteer Certificaat accepteren.
  3. Klik op Certificaat weergeven.

   Vergelijk de vingerafdruk van het certificaat met de vingerafdruk die is ingesteld voor de vRealize Automation-toepassing. U kunt het vRealize Automation-toepassing-certificaat bekijken in de clientbrowser als de beheerconsole is geopend op poort 5480.

 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer Aangepaste installatie op de pagina met installatietypen.
 7. Selecteer Distributed Execution Managers onder Componentselectie op de pagina met installatietypen.
 8. Accepteer de hoofdinstallatielocatie of klik op Wijzigen en selecteer een installatiepad.
 9. Klik op Volgende.
 10. Controleer de voorwaarden en klik op Volgende.
 11. Voer de verificatiegegevens voor aanmelding in waaronder de service zal worden uitgevoerd.

  De serviceaccount moet lokale beheerdersrechten hebben en de domeinaccount zijn die u gedurende de IaaS-installatie hebt gebruikt. De serviceaccount heeft op elke gedistribueerde IaaS-server rechten en mag geen account voor een lokaal systeem zijn.

 12. Klik op Volgende.
 13. Selecteer het installatietype in het vervolgkeuzemenu DEM-rol.

  Optie

  Beschrijving

  Werker

  De Werker voert werkstromen uit.

  Orchestrator

  De Orchestrator controleert de DEM-werkeractiviteiten, inclusief planning- en voorverwerkingswerkstromen en monitort de DEM-werkeronlinestatus.

 14. Voer een unieke naam die deze DEM identificeert, in het tekstvak DEM-naam in.

  Als u van plan bent om het hulpprogramma voor migratie te gebruiken, dan moet deze naam exact overeenkomen met de naam die u in uw vCloud Automation Center 5.2.3-installatie hebt gebruikt. De naam mag geen spaties bevatten en mag niet langer zijn dan 128 tekens. Als u een eerder gebruikte naam invoert, verschijnt het volgende bericht: "DEM-naam bestaat al. Klik op Ja om een andere naam voor deze DEM in te voeren. Klik op Nee als u een DEM met dezelfde naam wilt herstellen of opnieuw installeren."

 15. (Optioneel) Voer een beschrijving van deze instantie in DEM-beschrijving in.
 16. Voer de hostnamen en poorten in de tekstvakken Manager Service-hostnaam en Model Manager-webservicehostnaam in.

  Optie

  Beschrijving

  Als u een load balancer gebruikt

  Typ de volledige gekwalificeerde domeinnamen van de load balancers voor de Manager Service en Model Manager-webservice. Bijvoorbeeld manager-load-balancer.eng.mycompany.com:443 en web-load-balancer.eng.mycompany.com:443.

  Zonder load balancer

  Typ de volledige gekwalificeerde domeinnamen van de Manager Service en Model Manager-webservice. Bijvoorbeeld manager-service.eng.mycompany.com:443 en model-manager.eng.mycompany.com:443.

 17. (Optioneel) Klik op Testen om de verbindingen met de Manager Service en de Model Manager-webservice te testen.
 18. Klik op Toevoegen.
 19. Klik op Volgende.
 20. Klik op Installeren.
 21. Wanneer de installatie is voltooid, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.
 22. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

Controleer of de service wordt uitgevoerd en dat het logboek geen fouten vertoont. De servicenaam is VMware DEM Rol - Naam waarbij de rol Orchestrator of Werker is. De logboeklocatie is Install Location\Distributed Execution Manager\Name\Logs.

Herhaal deze procedure om aanvullende DEM-instanties te installeren.