Beheeragenten zijn zelfstandige IaaS-onderdelen die de IaaS-knooppunten met vRealize Automation-toepassingen registreren, de installatie en het beheer van IaaS-onderdelen automatiseren en ondersteunings- en telemetriegegevens verzamelen.

Er moet een management agent zijn geïnstalleerd op elke Windows-machine waarop IaaS-onderdelen worden gehost.