De Manager Service is een Windows-service die de communicatie coördineert tussen IaaS Distributed Execution Managers, de database, agenten, proxyagenten en SMTP.

Uw IaaS-implementatie vereist slechts één Windows-machine die de Manager Service actief uitvoert. Voor back-up of hoge beschikbaarheid kunt u extra Windows-machines implementeren waarop u de Manager Service handmatig start als de actieve service stopt.

Belangrijk:

Het gelijktijdig uitvoeren van een actieve Manager Service op meerdere IaaS Windows-servers maakt vRealize Automation onbruikbaar.

De Manager Service communiceert met de IaaS-website via de Model Manager en moet worden uitgevoerd onder een domeinaccount met beheerdersrechten op alle IaaS Windows-machines.