IaaS-knooppunten die zijn gekloond op basis van een sjabloon waarop MS DTC is geïnstalleerd, bevatten dubbele id's voor MS DTC. Daardoor is geen communicatie tussen de knooppunten mogelijk.

Probleem

De uitvoering van de IaaS Manager Service mislukt en de volgende foutmelding verschijnt in het bijbehorende logboek.

De communicatie met de onderliggende transactiemanager is mislukt. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Door communicatieproblemen kan de MSDTC-transactiemanager de transactie niet ophalen bij de brontransactiemanager. Mogelijk oorzaken zijn: er is een firewall aanwezig die geen uitzondering voor het MSDTC-proces toestaat, de twee machines herkennen elkaars NetBIOS-naam niet, of er is geen ondersteuning voor netwerktransacties ingeschakeld voor een van de twee transactiemanagers.

Oorzaak

Wanneer u een kloon maakt van een IaaS-knooppunt waarop MS DTC is geïnstalleerd, gebruiken beide klonen dezelfde unieke id voor MS DTC. De communicatie tussen beide knooppunten mislukt.

Oplossing

  1. Open een opdrachtprompt met beheerdersbevoegdheid.
  2. Voer de volgende opdracht uit: msdtc -uninstall
  3. Start de virtual machine opnieuw.
  4. Open een afzonderlijke opdrachtprompt en voer de volgende opdracht uit: msdtc -install <manager-service-host>.