Een XaaS-blueprint is een volledige specificatie voor het inrichten. De blueprint kan invoerparameters, indienings- en alleen-lezenformulieren, een reeks acties en de inrichting bevatten.

Over deze taak

U kunt serviceblueprints maken voor het inrichten van aangepaste bronnen die u eerder hebt gemaakt. Wanneer consumenten deze catalogusitems aanvragen, worden de ingerichte items opgeslagen op het tabblad Items en kunt u bewerkingen na het inrichten definiëren voor dit type ingerichte bronnen.

Als u een serviceblueprint maakt voor inrichting zonder de uitvoerparameter op te geven, voert de blueprint de inrichting uit, maar worden de ingerichte items niet opgeslagen op het tabblad Items wanneer de consumenten het catalogusitem aanvragen. U kunt geen bewerking na inrichting uitvoeren voor dit type ingerichte bron.

U kunt ook serviceblueprints maken voor aanvragen zonder uitvoerparameters en die geen inrichting als resultaat hebben. U kunt bijvoorbeeld een serviceblueprint maken voor het verzenden van meldingen.

Bij het maken van een serviceblueprint, publiceert u een vRealize Orchestrator-werkstroom als catalogusitem. Tijdens dit proces kunt u de standaard gegenereerde formulieren bewerken. Zie Een XaaS-blueprintformulier maken.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als XaaS-architect.

 • Voor het inrichten van items maakt u een aangepaste bron die overeenkomt met de uitvoerparameter van de serviceblueprint. Zie Een aangepaste bron toevoegen.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > XaaS-blueprints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Blader door de vRealize Orchestrator-werkstroombibliotheek en selecteer een werkstroom.

  U kunt de naam en de beschrijving van de geselecteerde werkstroom zien en de invoer- en uitvoerparameters zoals deze zijn gedefinieerd in vRealize Orchestrator.

 4. Klik op Volgende.
 5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.

  De tekstvakken Naam en Beschrijving worden vooraf ingevuld met de naam en de beschrijving van de werkstroom zoals deze zijn gedefinieerd in vRealize Orchestrator.

 6. (Optioneel) Als u consumenten niet wilt vragen om een beschrijving en een reden voor het aanvragen van deze bronactie in te voeren, schakelt u het selectievakje Pagina met informatie over catalogusaanvraag verbergen in.
 7. Voer een versienummer in.

  Het versienummer ondersteunt alleen gehele getallen. De ondersteunde indeling kan hoofd.bij.micro-revisie omvatten.

 8. Klik op Volgende.
 9. (Optioneel) Bewerk het formulier van de serviceblueprint op de pagina Blueprintformulier

  Het serviceblueprintformulier wordt standaard toegewezen aan de vRealize Orchestrator-werkstroompresentatie. U kunt het blueprintformulier bewerken door de elementen op het formulier te verwijderen, te bewerken en opnieuw te rangschikken. U kunt ook een nieuw formulier en nieuwe formulierpagina's toevoegen en de elementen naar het nieuwe formulier en de nieuwe formulierpagina slepen.

  Optie

  Actie

  Een formulier toevoegen

  Klik op het pictogram Nieuw formulier (Een nieuw element toevoegen) naast de naam van het formulier, geef de vereiste informatie op en klik op Indienen.

  Een formulier bewerken

  Klik op het pictogram Bewerken (Een veld of een tekstvak in een formulierpagina bewerken) naast de naam van het formulier, voer de nodige wijzigingen uit en klik op Indienen.

  De werkstroompresentatie opnieuw genereren

  Klik op het pictogram Opnieuw bouwen (Een werkstroom opnieuw genereren) naast de naam van het formulier en klik op OK.

  Een formulier verwijderen

  Klik op het pictogram Verwijderen (Een veld of een tekstvak uit de formulierpagina verwijderen) naast de naam van het formulier en klik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.

  Een formulierpagina toevoegen

  Klik op het pictogram Nieuwe pagina (Een nieuw element toevoegen) naast de naam van de formulierpagina, geef de vereiste informatie op en klik op Indienen.

  Een formulierpagina bewerken

  Klik op het pictogram Bewerken (Een veld of een tekstvak in een formulierpagina bewerken) naast de naam van de formulierpagina, voer de nodige wijzigingen uit en klik op Indienen.

  Een formulierpagina verwijderen

  Klik op het pictogram Verwijderen (Een veld of een tekstvak uit de formulierpagina verwijderen) naast de naam van het formulier en klik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.

  Een element aan de formulierpagina toevoegen

  Sleep een element van het deelvenster Nieuwe velden aan de linkerkant naar het deelvenster aan de rechterkant. Vervolgens geeft u de vereiste informatie op en klikt u op Indienen.

  Een element bewerken

  Klik op het pictogram Bewerken (Een veld of een tekstvak in een formulierpagina bewerken) naast het te bewerken element, voer de nodige wijzigingen uit en klik op Indienen.

  Een element verwijderen

  Klik op het pictogram Verwijderen (Een veld of een tekstvak uit de formulierpagina verwijderen) naast het te verwijderen element en klik in het bevestigingsdialoogvenster op OK.

 10. Klik op Volgende.
 11. Selecteer een uitvoerparameter in het vervolgkeuzemenu.

  Optie

  Beschrijving

  Een aangepaste bron die u eerder hebt gemaakt

  Wanneer gebruikers dit catalogusitem aanvragen, worden de ingerichte items opgeslagen op het tabblad Items.

  Geen inrichting

  De serviceblueprint voegt geen nieuwe items toe op het tabblad Items.

 12. Klik op Voltooien.

Resultaten

U hebt een serviceblueprint gemaakt en u kunt deze weergeven op de blueprintpagina van XaaS.

Volgende stappen

Publiceer de blueprint als catalogusitem. Zie Een XaaS-blueprint publiceren als catalogusitem.