Scripts die na een upgrade worden uitgevoerd, kunnen soms problemen opleveren wanneer de vpostgres-service een ongeldige status heeft.

Probleem

Wanneer de vpostgres-service een ongeldige status heeft, mislukt de upgrade door een fout in het daarop volgende script /etc/bootstrap/postupdate.d/10-postgres. Wanneer de upgrade mislukt door een fout bij het script /etc/bootstrap/preupdate.d/10-postgres, voert u de volgende drie scripts een voor een uit in de aangegeven volgorde en start u de upgrade vervolgens opnieuw.

(1)

rm -rf /storage/db/psql-upgrade

(2)

cat > /etc/bootstrap/preupdate.d/00-00-00-fix-psql-restart << "EOF"
  #!/bin/sh

  cat >> /usr/lib/vmware-bootstrap-vrva-base/psql.inc << "EOF"

  function psql_restart () {
   echo 'Restarting PostgreSQL server..'
   service ${psql_service} stop > /dev/null
   service ${psql_service} start
   echo 'restart_psql finished'
  }
 EOF

(3)

chmod 700 /etc/bootstrap/preupdate.d/00-00-00-fix-psql-restart