U installeert het Model Manager-onderdeel op dezelfde machine die het eerste websiteonderdeel host. U kunt Model Manager-gegevens slechts eenmaal installeren.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Model Manager-gegevens.
 2. Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam van devRealize Automation-toepassing in het tekstvak Server.

  IP-adressen worden niet herkend.

  Bijvoorbeeld vra.mycompany.com.

 3. Klik op Laden om de SSO-standaardtenant weer te geven.

  De standaardtenant vsphere.local wordt automatisch gemaakt wanneer u Single Sign-On configureert. Wijzig deze niet.

 4. Klik op Downloaden om het certificaat te importeren vanaf de virtuele toepassing.

  Het kan enkele minuten duren voordat het certificaat is gedownload.

 5. (Optioneel) Klik op Certificaat weergeven, bekijk het certificaat en klik op OK om het informatievenster te sluiten.
 6. Klik op Certificaat accepteren.
 7. Typ administrator@vsphere.local in het tekstvak Gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hebt gemaakt toen u de SSO hebt geconfigureerd, in de tekstvakken Wachtwoord en Bevestigen.
 8. (Optioneel) Klik op Testen om de verificatiegegevens te controleren.
 9. Typ de volledig gekwalificeerde naam van de IaaS-website in het tekstvak IaaS-server.

  Optie

  Beschrijving

  Als u een load balancer gebruikt

  Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer voor de IaaS-websiteserver. Bijvoorbeeld IaaS-load-balancer.eng.mycompany.com. IP-adressen worden niet herkend.

  Zonder load balancer

  Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de IaaS-websiteserver. Bijvoorbeeld IaaS.eng.mycompany.com. IP-adressen worden niet herkend.

 10. Klik op Testen om de serververbinding te verifiëren.
 11. Klik op Volgende.
 12. Voltooi de Prerequisite Check.

  Optie

  Beschrijving

  Geen fouten

  Klik op Volgende.

  Niet-kritieke fouten

  Klik op Overslaan.

  Kritieke fouten

  Als u kritieke fouten overslaat, zal de installatie mislukken. Als er waarschuwingen worden weergegeven, selecteert u de waarschuwing in het linkervenster en volgt u de instructies aan de rechterkant. Handel alle kritieke fouten af en klik op Opnieuw controleren om te controleren of alles in orde is.

 13. Ga naar de pagina Server- en accountinstellingen en voer in de tekstvakken Informatie over serverinstallatie de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de serviceaccountgebruiker die over beheerdersrechten beschikt voor de huidige installatieserver.

  De serviceaccountgebruiker moet één domeinaccount zijn met rechten op elke gedistribueerde IaaS-server. Gebruik geen lokale systeemaccounts.

 14. Geeft de wachtwoordzin op die wordt gebruikt om de coderingssleutel te genereren die de database beveiligt.

  Optie

  Beschrijving

  Als u al onderdelen in deze omgeving hebt geïnstalleerd

  Typ de wachtwoordzin die u eerder hebt gemaakt in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen.

  Als dit de eerste installatie is

  Typ een wachtwoordzin in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen. U moet deze wachtwoordzin gebruiken telkens wanneer u een nieuw onderdeel installeert.

  Bewaar deze wachtwoordzin op een beveiligde plek voor later gebruik.

 15. Geef de IaaS-databaseserver, de databasenaam en de verificatiemethode voor de databaseserver op in het tekstvak Microsoft SQL Database-installatie-informatie.

  Dit is de IaaS-databaseserver, de naam en de verificatie-informatie die u eerder hebt gemaakt.

 16. Klik op Volgende.
 17. Klik op Installeren.
 18. Wanneer de installatie is voltooid, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.

Volgende stappen

U kunt aanvullende websiteonderdelen installeren of de Manager Service installeren. Zie Aanvullende IaaS-websiteonderdelen installeren of De actieve Manager Service installeren.