U kunt een bestaand netwerk gebruiken om een extern netwerkprofiel te maken om netwerkeigenschappen en een bereik van statische IP-adressen te definiëren die moeten worden gebruikt bij het inrichten van machines. U kunt een externe IPAM-provider gebruiken die u in vRealize Orchestrator hebt geïmporteerd, geconfigureerd en geregistreerd.

Over deze taak

U kunt een extern netwerkprofiel maken dat een endpoint van een geregistreerde IPAM-provider gebruikt om de instellingen voor de gateway, het subnetmasker en DCHP/WINS op te halen.

U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

Zie Een extern netwerkprofiel maken voor informatie over het maken van een extern netwerkprofiel zonder een IPAM-provider te gebruiken of door het endpoint van de opgegeven interne IPAM-provider te gebruiken.

Volgende stappen

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een netwerkpad in een reservering of een architect van blueprints kan het netwerkprofiel in een blueprint opgeven. Als u een extern netwerkprofiel hebt gemaakt, kunt u het externe netwerkprofiel gebruiken als u een on-demand NAT- of geleid netwerkprofiel maakt.