Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met de letter A.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met A

Eigenschap

Beschrijving

AD.Lookup.Department

Geeft de waarde op van de kostenplaats die is opgenomen in een meldings-e-mail die naar goedkeurders is verzonden. Deze eigenschapswaarde moet worden opgegeven in de blueprint.

amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL

Geeft de Amazon-configuratieservice-URL op voor Amazon GovCloud, bijvoorbeeld amazon.AmazonEC2Config.ServiceURL=https://ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com.

amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL

Geeft de configuratieservice-URL van de Amazon-load balancer op voor Amazon GovCloud, bijvoorbeeld amazon.ElasticLoadBalancingConfig.ServiceURL=https://elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com.

Amazon.ElasticLoadBalancer.Names

Wijst machines toe die door een blueprint zijn ingericht voor de elastische load balancers die overeenkomen met de opgegeven waarden. Deze eigenschap is geldig voor vSphere-, Amazon- en Hyper-V-configuraties.

amazon.IAMInstanceProfile.ARN

Hiermee worden de Amazon Resource Names (ARN's) van de IAM-instantienamen (AWS Identity and Access Management) opgegeven bij de aanvraag van een AWS-instantie. Wanneer u deze eigenschap, zoals amazon.IAMInstanceProfile.ARN = waarde ARN's van IAM-instantieprofiel, toevoegt aan een blueprint en vervolgens inrichting aanvraagt via de catalogus, bevat de ingerichte virtual machine of instantie van Amazon de opgegeven IAM-rol.

Amazon.Instance.Id

Geeft de Amazon-instantie-id op van een machine die is ingericht op een Amazon EC2-endpoint. Deze eigenschap is geldig voor vSphere- en Amazon-configuraties.

Amazon.elasticIpAddress.ipAddress

Geeft het Amazon IP-adres op, waarbij ipAddress het specifieke IP-adres voor de instantie is.