U kunt de automatische migratieprocedure uitvoeren om uw vRealize Automation 6.2.x-implementatie te migreren naar 7.1 door middel van automatisch klonen van IaaS-databases.

Over deze taak

Hoewel met deze procedure het grootste gedeelte van de migratieprocedure is geautomatiseerd, is een succesvolle migratie afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • Het Model Manager-knooppunt moet een goede verbinding hebben met de Microsoft SQL-bron- en doelservers. Op netwerken met een lage bandbreedte kan een time-out plaatsvinden wanneer er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen tussen de servers.

 • De Microsoft SQL-bron- en doelservers moeten zich in hetzelfde domein bevinden.

 • De aanmeldingen bij de Microsoft SQL-doelserver van de IaaS-database moeten gelijk zijn aan de aanmeldingen die zijn geconfigureerd in de Microsoft SQL-bronserver van de IaaS-database.

Procedure

 1. Zorg ervoor dat u de sleutel voor versleuteling verkrijgt voor de vRealize Automation 6.2.x-implementatie.
  1. U haalt de coderingssleutel op door de volgende opdracht uit te voeren vanaf de opdrachtprompt met beheerdersrechten op de virtual machine waarop de actieve Manager Service wordt gehost.

   C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\EncryptionKeyTool\DynamicOps.Tools.EncryptionKeyTool.exe" key-read -c "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ManagerService.exe.config" -v

   Als uw installatiedirectory zich niet op de standaardlocatie C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC bevindt, moet u het bovengenoemde pad aanpassen aan uw installatiedirectory.

  2. Kopieer de sleutel die wordt weergegeven nadat u de opdracht hebt uitgevoerd en sla deze op.

   De sleutel is een lange reeks tekens die er als volgt uitziet:

   NRH+f/BlnCB6yvasLS3sxespgdkcFWAEuyV0g4lfryg=

 2. In uw vRealize Automation 7.1-doelomgeving opent u de beheerconsole van uw virtuele toepassing door de volledig gekwalificeerde domeinnaam te gebruiken: https://va-hostname.domain.name:5480.
 3. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
 4. Selecteer vRA-instellingen > Migratie.
 5. Zorg dat het selectievakje IaaS-brondatabase automatisch klonen is ingeschakeld.
 6. Schakel het selectievakje SSO2-migratie inschakelen in of uit aan de hand van de manier waarop u uw tenants en identiteitsarchieven hebt gemigreerd.
 7. Geef de gevraagde informatie voor de vRA SSO2-brontoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Hostnaam

  Hostnaam voor de vRealize Automation 6.2.x SSO2-bronidentiteitsserver.

 8. Geef de gevraagde informatie voor de vRA-brontoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Hostnaam

  Hostnaam voor de vRealize Automation 6.2.x-toepassing.

  Hoofdgebruikersnaam

  root

  Hoofdwachtwoord

  Hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize 6.2-toepassing.

  Wachtwoord opnieuw opgeven

  Geef het hoofdwachtwoord opnieuw op.

 9. Geef de gevraagde informatie voor de vRA-doeltoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Standaardtenant

  Tenant die u hebt gemaakt toen u single sign-on hebt geconfigureerd in de installatiewizard, bijvoorbeeld vsphere.local.

  Gebruikersnaam van beheerder

  Gebruikersnaam van de beheerder van de standaardtenant die u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize 7.1-toepassing, bijvoorbeeld administrator@vsphere.local.

  Wachtwoord van beheerder

  Beheerderswachtwoord dat u hebt ingevoerd toen u de vRealize 7.1-toepassing implementeerde.

  Wachtwoord opnieuw opgeven

  Geef het beheerderswachtwoord opnieuw op.

  Hoofdgebruikersnaam

  root

  Hoofdwachtwoord

  Hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd toen u bijvoorbeeld de vRealize 7.1-toepassing implementeerde.

  Wachtwoord opnieuw opgeven

  Geef het hoofdwachtwoord opnieuw op.

 10. Geef de gevraagde informatie voor de vRA IaaS-brondatabaseserver op.

  Optie

  Beschrijving

  Naam van database-host

  Naam van de vRealize Automation 6.2.x IaaS Microsoft SQL-databasehost.

  Databasenaam

  Naam die u hebt ingevoerd toen u de vRealize Automation 6.2.x-toepassing implementeerde. De standaardnaam is vCAC.

  Sleutel voor versleuteling

  Versleutelingsreeks van uw vRealize Automation 6.2.x-bronimplementatie.

  Databasebeveiliging

  SQL-serververificatiemechanisme. Selecteer Windows-verificatie of SQL-verificatie. Als u SQL-verificatie selecteert, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

  Als de vRealize Automation 6.2.x-database en de 7.1-database zich in verschillende domeinen bevinden, mislukt de Windows-verificatie.

 11. Geef de gevraagde informatie voor de vRA IaaS-doeldatabaseserver op.

  Optie

  Beschrijving

  Naam van database-host

  Naam van de vRealize Automation 7.1.x IaaS Microsoft SQL-databasehost.

  Nieuwe databasenaam

  Naam van de nieuwe database waar u naartoe migreert.

  Database maken

  Accepteer de standaardselectie.

  Wachtwoordzin

  Nieuwe wachtzin om gevoelige inhoud in gemigreerde Microsoft SQL-databases opnieuw te versleutelen. Een wachtzin is een reeks woorden die worden gebruikt om een coderingssleutel te genereren om gegevens te beschermen wanneer ze in de database zijn opgeslagen, zoals verificatiegegevens voor endpoints. U gebruikt deze wachtzin telkens wanneer u een nieuw onderdeel installeert.

  Databasebeveiliging

  SQL-serververificatiemechanisme. Selecteer Windows-verificatie of SQL-verificatie. Als u SQL-verificatie selecteert, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

  Als de vRealize Automation 6.2.x-database en de 7.1-database zich in verschillende domeinen bevinden, mislukt de Windows-verificatie.

 12. Klik op Migreren.

  Bij Migratiestatus wordt de migratievoortgang weergegeven en wordt er een bericht weergegeven wanneer de migratie is voltooid.

  De volgende logboekbestanden bevatten meer details over de migratie. U kunt deze logboekbestanden volgen om de migratievoortgang in de gaten te houden.

  • Virtuele vRealize Automation 6.2.x-toepassing: /var/log/vcac/migration-package.log

  • Virtuele vRealize Automation 7.1-toepassing: /var/log/vcac/migrate.log

  • IaaS-knooppunten: C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\InstallLogs-YYYYMMDDHHMMSS\Migrate.log

   De installatiedirectory voor de IaaS-knooppunten kan zich op een locatie bevinden die niet standaard is.

 13. Wanneer de migratie wordt beëindigd, moet u uw licentiesleutel voor vRealize Automation 7.1 indienen.
  1. Klik op de beheerconsole op Licenties.
  2. Voer uw licentiesleutel voor vRealize Automation 7.1 in het tekstvak Nieuwe licentiesleutel in.
  3. Klik op Sleutel indienen.
 14. Als u een migratie naar een geclusterde omgeving uitvoert, opent u de beheerconsole op elk secundair knooppunt en voegt u het secundaire knooppunt samen met het hoofdknooppunt.
  1. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.
  2. Klik op Deelnemen aan cluster.
 15. Als u een migratie naar een geclusterde omgeving uitvoert, configureert u elk secundair knooppunt in de load balancer.

Volgende stappen

De gemigreerde vRealize Automation-omgeving valideren