Via een upgrade kunt u uw huidige vRealize Automation-omgeving direct upgraden naar 7.1.

Een upgradeproces bestaat uit meerdere fasen waarin u voor de verschillende onderdelen in uw huidige omgeving verschillende procedures in een bepaalde volgorde moet uitvoeren. U moet alle productonderdelen upgraden naar dezelfde versie.

Opmerking:

Met de nieuwe functies van vRealize Automation worden enkele verbeteringen aangebracht en krijgt u de mogelijkheid om naar de nieuwe versie te upgraden of migreren. Raadpleeg voorafgaand aan het upgradeproces eerst de aanbevelingen en richtlijnen op de website met hulp voor vRealize Automation-upgrades http://www.vmware.com/products/vrealize-automation/upgrade-center.

Zie Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation voor de overwegingen bij het upgradeproces.

Zoek uw huidige versie van vRealize Automation op in de tabel en gebruik de documenten aan de rechterzijde om een directe upgrade van uw vRealize Automation-omgeving naar de nieuwste versie uit te voeren. U kunt koppelingen naar de documentatie voor alle versies van vCloud Automation Center en vRealize Automation vinden in https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.

Opmerking:

Als u uw vRealize Automation 6.2.x-implementatie hebt aangepast, neemt u contact op met uw CCE-ondersteuningspersoneel voor verdere informatie over upgradeoverwegingen.

Opmerking:

Als u een bekend probleem wilt voorkomen bij het upgraden vanaf vRealize Automation 6.2.0, voert u de volgende reeks stappen uit op elk IaaS-websiteknooppunt voordat u met de upgradeprocedure begint. Dit probleem heeft alleen betrekking op 6.2.0. Andere 6.2.x-versies worden hierdoor niet beïnvloed.

 1. Open Kladblok met beheerdersrechten.

 2. Open het volgende bestand:

  C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\web.config

 3. Zoek de volgende vermelding in het bestand:

  <!-- add key="DisableMessageSignatureCheck" value="false"-->

 4. Verwijder de opmerking bij de instructie en wijzig de waarde van false in true.

  <add key="DisableMessageSignatureCheck" value="true" />

 5. Sla het bestand op.

  Als Kladblok u vraagt het bestand op te slaan met Opslaan als, hebt u Kladblok niet als beheerder geopend en moet u teruggaan naar stap 1.

 6. Open een opdrachtpromptvenster met beheerdersrechten.

 7. Voer reset uit.

 8. Herhaal de stappen 1 - 7 voor alle websiteknooppunten.

Tabel 1. Ondersteunde directe upgradepaden voor 7.1

De versie die momenteel is geïnstalleerd

Documentatie voor incrementele upgrades

vRealize Automation 7.0 of 7.0.1

Zie vRealize Automation 7.0 upgraden naar versie 7.1.

vRealize Automation 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 of 6.2.4

Zie Upgrade van vRealize Automation 6.2 naar 7.1.

De volgende tabel bevat informatie over het upgraden van vCloud Automation Center versie 6.x naar vRealize Automation 6.2.x ter voorbereiding op het upgraden naar vRealize Automation 7.1.

Opmerking:

Vanaf versie 6.2.0 is de productnaam vCloud Automation Center gewijzigd in vRealize Automation. Alleen de gebruikersinterface en de servicenamen zijn gewijzigd. Mappen en programma's met vcac in hun naam zijn niet gewijzigd.

Tabel 2. Ondersteunde upgradepaden voor 6.x

De versie die momenteel is geïnstalleerd

Documentatie voor incrementele upgrades

vCloud Automation Center 6.0

Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:

 • vCloud Automation Center 6.0 upgraden naar 6.0.1

 • Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1

 • Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vCloud Automation Center 6.0.1

Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:

 • Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1

 • Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vCloud Automation Center 6.1.x

Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vRealize Automation 6.2.x

Voer rechtstreeks een upgrade uit naar de meest recente versie 6.2.x zoals beschreven in Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x