Voer de registratiewerkstroom uit in vRealize Orchestrator ter ondersteuning van vRealize Automation-gebruik van de externe IPAM-provider en registreer het Infloblox IPAM-endpointtype voor gebruik in vRealize Automation.

Over deze taak

Als u IPAM-endpointtypen in vRealize Orchestrator wilt registeren, wordt u gevraagd om vRealize Automation vRA Administrator-verificatiegegevens op te geven.

Lees Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator voor meer informatie over het importeren van pakketten en het uitvoeren van vRealize Orchestrator-werkstromen, Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator Client. Kijk voor meer informatie over het uitbreiden van vRealize Automation met vRealize Orchestrator-pakketten en -werkstromen op Uitbreidbaarheid van levenscyclus.

Voorwaarden

Procedure

  1. Klik in vRealize Orchestrator op het tabblad Ontwerp, selecteer Beheerder > Bibliotheek en selecteer IPAM-servicepakket SDK.

    Ieder IPAM-providerpakket heeft een unieke naam en bevat unieke werkstromen. De werkstroomnamen die in de verschillende providerpakketten worden gebruikt, kunnen op elkaar lijken. De locatie van de werkstromen in vRealize Orchestrator kan per provider verschillen.

  2. Voer de Register IPAM Endpoint-registratiewerkstroom uit en geef het IPAM Infoblox-endpointtype aan.
  3. Bij de prompt voor vRealize Automation-gegevens voert u uw vRealize Automation IaaS-beheerderverificatiegegevens in.

Resultaten

Het pakket registreert InfoBlox als een nieuw IPAM-endpointtype in de vRealize Automation-endpointservice en stelt het endpointtype beschikbaar als u endpoints definieert in vRealize Automation.

Volgende stappen

U kunt nu een IPAM-Infloboxendpointtype aanmaken in vRealize Automation. Zie Een endpoint van een externe IPAM-provider maken.