Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met de letter C.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met C

Eigenschap

Definitie

Cisco.Organization.Dn

Geeft de DN-naam op van de Cisco UCS Manager-organisatie waarin Cisco UCS-machines die door de bedrijfsgroep zijn ingericht, worden geplaatst, bijvoorbeeld org-root/org-Engineering. Als de opgegeven organisatie niet bestaat in de Cisco UCS Manager-instantie die de machine beheert, mislukt de inrichting. Deze eigenschap is alleen beschikbaar voor bedrijfsgroepen.

CloneFrom

Geeft de naam op van een bestaande machine of virtualisatieplatformobject waarvan u kunt klonen, bijvoorbeeld een sjabloon in vCenter Server zoals Win2k8tmpl.

CloneSpec

Geeft de naam op van een aanpassingsspecificatie op een gekloonde machine, bijvoorbeeld een vooraf gedefinieerd SysPrep-object in vCenter Server zoals Win2k Customization Spec. De standaardwaarde wordt opgegeven op de blueprint.

Command.DiskPart.Options

Wanneer u WIM-gebaseerde virtuele inrichting op ESX-serverhosts gebruikt, stelt u dit in op Align=64 om de aanbevolen uitlijningsparameters te gebruiken wanneer u de machineschijf formatteert en er partities op maakt. Deze eigenschap is niet beschikbaar voor fysieke inrichting.

Command.FormatDisk.Options

Wanneer u WIM-gebaseerde virtuele inrichting op ESX-serverhosts gebruikt, stelt u dit in op /A:32K om de aanbevolen uitlijningsparameters te gebruiken wanneer u de machineschijf formatteert en er partities op maakt. Deze eigenschap is niet beschikbaar voor fysieke inrichting.