U kunt een reserveringsbeleid toewijzen aan een reservering wanneer u de reservering maakt. Een bestaande reservering kan ook worden bewerkt om er een reserveringsbeleid aan toe te wijzen, of de toewijzing van het reserveringsbeleid kan worden gewijzigd.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Reserveringen.
  2. Wijs een reservering aan en klik op Bewerken.
  3. Selecteer een reserveringsbeleid in het vervolgkeuzemenu Reserveringsbeleid.
  4. Klik op Opslaan.