Voordat u met de upgrade begint, sluit u de IaaS Windows-server, alle Model Manager-machines en de virtual machine-toepassing voor identiteit van vRealize Automation af en maakt u er een momentopname van. Als de upgrade mislukt, kunt u de momentopname gebruiken om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Voorwaarden

 • Controleer of de ingesloten PostgreSQL-database de modus voor hoge beschikbaarheid heeft. Zoek het huidige masterknooppunt als dit het geval is. Zie het Knowledge Base-artikel http://kb.vmware.com/kb/2105809.

 • Als de Microsoft SQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-up van de database.

 • Controleer of u de voorwaarden voor de back-up hebt voltooid. Zie Een back-up maken van uw bestaande omgeving en deze opslaan.

 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Zie de documentatie bij vSphere 6.0.

  Als u het systeem niet kunt afsluiten, maakt u een momentopname van alle knooppunten op basis van het geheugen.

 • Controleer of u over een back-up beschikt voor het volledige systeem.

Procedure

 1. Meld u aan bij vCenter Server.
 2. Zoek de IaaS Windows-server, alle Manager-machines en de machines met de virtuele identiteitstoepassing voor vRealize Automation 6.2.x.
 3. Selecteer een machine en klik op Gast afsluiten in de onderstaande volgorde.
  1. IaaS-proxyagent virtual machines

  2. DEM Worker virtual machines

  3. DEM Orchestrator virtual machine

  4. Manager Service virtual machine

  5. WEB Service virtual machines

  6. Secundaire vRealize Automation virtuele toepassingen

  7. Primaire vRealize Automation virtuele toepassing

  8. Manager-machines (indien aanwezig)

  9. Identity Appliance

 4. Maak een momentopname van alle vRealize Automation 6.2.x-machines.
 5. Maak klonen van de knooppunten van de vRealize Automation-toepassing en voer de upgrade uit op de gekloonde machines. Bewaar het origineel, voor het geval het systeem later moet worden hersteld.

Volgende stappen

vCenter Server-hardwarebronnen vergroten voor het upgraden