Bedrijfsgroepbeheerders en tenantbeheerders kunnen rechten voor de service en de bronactie verlenen aan een gebruiker of een groep gebruikers, zodat ze de service in hun catalogus kunnen zien en ze het catalogusitem Een testgebruiker maken die in de service is opgenomen, kunnen aanvragen. Nadat de consumenten het item hebben ingericht, kunnen ze een aanvraag indienen om het gebruikerswachtwoord te wijzigen.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer Een gebruiker maken in het tekstvak Naam in.
 4. Laat de tekstvakken Beschrijving en Vervaldatum leeg.
 5. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status.
 6. Selecteer de doelbedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep.
 7. Voer een gebruikersnaam in het tekstvak Gebruikers en groepen in en druk op Enter.

  De persoon die u selecteert, kan de service en de catalogusitems die in de service zijn opgenomen, in de catalogus zien.

 8. Klik op Volgende.
 9. Voer Een testgebruiker maken in het tekstvak Services waarvoor rechten zijn verleend in en druk op Enter.
 10. Voer Het wachtwoord van de testgebruiker wijzigen in het tekstvak Acties waarvoor rechten zijn verleend in en druk op Enter.
 11. Klik op Toevoegen.

Resultaten

U hebt een actief recht gemaakt en de service weergegeven aan de catalogus van de consumenten.

Wanneer consumenten van de service zich aanmelden bij hun vRealize Automation-consoles, zien ze de service die u hebt gemaakt, Een testgebruiker maken, op het tabblad Catalogus. Zij kunnen het catalogusitem aanvragen dat u hebt gemaakt en opgenomen in de service, Een gebruiker in een groep maken. Nadat ze de gebruiker hebben gemaakt, kunnen ze het gebruikerswachtwoord wijzigen.