Het hulpprogramma PEBuilder dat wordt geboden door vRealize Automation, biedt een eenvoudige manier om de vRealize Automation-gastagent in uw WinPE-installatiekopieën op te nemen.

Over deze taak

PEBuilder heeft een 32-bits gastagent. Als u opdrachten moet uitvoeren die specifiek zijn voor 64-bits, installeert u PEBuilder en haalt u de 64-bits bestanden op uit het bestand GugentZipx64.zip.

Installeer PEBuilder op een locatie waar u toegang hebt tot uw faseringsomgeving.

Voorwaarden

  • Installeer. NET Framework 4.5.

  • De Windows Automated Installation Kit (AIK) voor Windows 7 (inclusief WinPE 3.0) is geïnstalleerd.

Procedure

  1. Ga naar de installatiepagina voor de vCloud Automation Center Appliance-beheerconsole.

    Bijvoorbeeld https://vcac-hostname.domain.name:5480/installer/.

  2. Download de PEBuilder.
  3. (Optioneel) Download het Windows 64-bits gastagentpakket als u de Windows 64-bits gastagent in uw WinPE wilt opnemen in plaats van de Windows 32-bits gastagent.
  4. Voer vCAC-WinPEBuilder-Setup.exe uit.
  5. Volg de prompts om PEBuilder te installeren.
  6. (Optioneel) Vervang de Windows 32-bits gastagentbestanden in \PE Builder\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent door de 64-bits bestanden om de 64-bits agent in uw WinPE op te nemen.

Resultaten

U kunt PEBuilder gebruiken om een WinPE te maken voor gebruik in WIM-inrichting.