U kunt een extern netwerkprofiel maken om netwerkeigenschappen en een bereik van statische IP-adressen te definiëren die moeten worden gebruikt wanneer u een bestaand netwerk gebruikt om machines in te richten.

Over deze taak

U kunt, optioneel, ook de opgegeven interne IPAM-provider gebruiken of een externe IPAM-provider zoals Infoblox die u in vRealize Orchestrator hebt geïmporteerd, geconfigureerd en geregistreerd.

U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

Zie Een extern netwerkprofiel maken met behulp van een externe IPAM-provider voor informatie over het maken van een extern netwerkprofiel en het gebruik van een endpoint van een externe IPAM-provider.