De migratie van het identiteitsarchief mislukt vanwege onjuiste verificatiegegevens voor het Active Directory-domein of het ontbreken van gebruikersrechten.

Probleem

De migratie van het identiteitsarchief naar het hulpprogramma VMware Identity Manager mislukt.

Oorzaak

De verificatiegegevens van het Active Directory-domein zijn onjuist. Het probleem treedt ook op als de gebruiker niet over het recht beschikt om het hulpprogramma VMware Identity Manager te koppelen aan het Active Directory-domein.

Oplossing

 1. Meld u aan bij vRealize Automation-toepassing als systeembeheerder.
 2. Maak een lokale gebruiker voor de vsphere.local-tenant.
 3. Wijs aan de lokale gebruiker de privileges van de tenantbeheerder toe.
 4. Meld u af bij de vRealize Automation-toepassing.
 5. Meld de tenant aan met de verificatiegegevens van de lokale gebruiker.
 6. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Connectoren.
 7. Klik op Deelnemen aan domein om de connector te koppelen aan een specifiek Active Directory-domein.

  Door de connector worden gebruikers- en groepsgegevens gesynchroniseerd tussen Active Directory en de service Beheer van directory's.

 8. Voer het domein, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het domein in voor het Active Directory-domein.
 9. Klik op Opslaan.

  De pagina Deelnemen aan domein wordt vernieuwd en geeft een bericht weer dat u nu deelneemt aan het domein.

Volgende stappen

Start het migratieproces.