Ter voorbereiding op de upgrade van vRealize Automation moet u verschillende vermelde taken en procedures uitvoeren.

Voer de taken die vereist zijn voor de upgrade uit in de volgorde waarin ze in de controlelijst zijn vermeld. Zie Checklist voor upgrade van vRealize Automation-onderdelen.