U kunt vRealize Automation aanpassen, zodat alleen de informatie die u wilt weergeven in het Manager Service-logboek wordt geregistreerd.

Over deze taak

Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de hoge-beschikbaarheidsmodus en u maakt wijzigingen in het bestand ManagerService.exe.config na de installatie, dan moet u de wijzigingen uitvoeren op de primaire en de failover-vRealize Automation-servers.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-server met verificatiegegevens met beheerderstoegang.
 2. Bewerk het bestand ManagerService.exe.config in %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server of in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, als dit op een andere locatie staat.
 3. Bewerk de RepositoryLogSeverity- en RepositoryLogCategory-sleutel om te configureren welk soort gebeurtenissen wordt geregistreerd in uw logboekbestanden.

  Optie

  Beschrijving

  RepositoryLogSeverity

  Geef een ernstgraad op. Gebeurtenissen die minder ernstig zijn worden genegeerd.

  • Fout registreert alleen herstelbare fouten en hoger

  • Waarschuwing registreert niet-kritieke waarschuwingen en hoger

  • Informatie registreert alle informatieberichten en hoger

  • Uitgebreid registreert een foutopsporings-trace en kan de prestaties hinderen

  Bijvoorbeeld: <add key="RepositoryLogSeverity" value="Warning" />.

  RepositoryLogCategory

  Geef een categorie op om alle gebeurtenissen voor de betreffende categorie te registreren, ongeacht de ernst. <add key="RepositoryLogCategory" value="MissingMachines,UnregisteredMachines,AcceptMachineRequest,RejectMachineRequest" /> registreert bijvoorbeeld alle gebeurtenissen voor ontbrekende of niet-geregistreerde machines en voor elke geaccepteerde of geweigerde machineaanvraag.

 4. Sla het bestand op en sluit het.
 5. Selecteer Start > Systeembeheer > Services en start de vCloud Automation Center-service opnieuw op.

Resultaten

U kunt nagaan hoe uw wijzigingen van invloed zijn op logboekregistratie door het Manager Service-logboek weer te geven in %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs op de machine waarop de Manager Service is geïnstalleerd of in de installatiedirectory van de vRealize Automation-server, als u deze op een andere locatie hebt geïnstalleerd.