Deze handleiding vRealize migreren wordt bij elke nieuwe release van het product of indien nodig bijgewerkt.

Deze tabel bevat de updategeschiedenis van de handleiding vRealize migreren.

Revisie

Beschrijving

NL-002195-02

NL-002195-01

NL-002195

Oorspronkelijke versie.