Een systeembeheerder kan de status weergeven van vRealize Automation Services in het gebeurtenislogboek op de systeembeheerderconsole.

Subsets van services zijn vereist voor het uitvoeren van afzonderlijke productonderdelen. Identiteits- en UI-kernservices moeten bijvoorbeeld worden uitgevoerd voordat u een tenant kunt configureren.

In de volgende tabellen ziet u welke services zijn gekoppeld aan specifieke gebieden van vRealize Automation-functies.

Tabel 1. Identiteitsservicegroep

Service

Beschrijving

management-service

Identiteitsservicegroep

sts-service

Single Sign-On-toepassing

autorisatie

Autorisatieservice

verificatie

Verificatie

eventlog-service

Gebeurtenislogboekservice

licensing-service

Licentieservice

Tabel 2. UI-kernservices

Service

Beschrijving

shel-ui-app

Shell-service

branding-service

Branding-service

plugin-service

Uitbreidbaarheidsservice (Invoegtoepassingsservice)

portal-service

Portalservice

Alle volgende services zijn vereist voor het uitvoeren van het IaaS-onderdeel.

Tabel 3. Servicecatalogusgroep (Governance-services)

Service

Beschrijving

notification-service

Notificatieservice

workitem-service

Werkitemservice

approval-service

Goedkeuringsservice

catalog-service

Catalogusservice

Tabel 4. IaaS-servicesgroep

Service

Beschrijving

iaas-proxy-provider

IaaS-proxy

iaas-server

IaaS Windows-machine

Tabel 5. XaaS

Service

Beschrijving

vco

vRealize Orchestrator

advanced-designer-service

XaaS-blueprints en -bronacties