U kunt uw VMware vRealize ™ Automation 6.2.x-omgeving migreren naar een nieuwe installatie van vRealize Automation 7.1 door middel van een handmatige back-up van de vRealize Automation 6.2.x IaaS Microsoft SQL-database.

Over deze taak

Deze procedure is betrouwbaarder voor de overdracht van grote hoeveelheden gegevens en is de voorkeursprocedure voor migratie. U moet een volledige back-up van de Microsoft SQL-database maken en deze vervolgens gebruiken om de database op de nieuwe locatie terug te zetten. Raadpleeg voor meer informatie de volgende Microsoft-artikelen:

Procedure

 1. Maak een volledige databaseback-up van de vRealize Automation 6.2.x IaaS Microsoft SQL-brondatabase.
 2. Herstel de back-up als nieuwe database op de Microsoft SQL-server in de vRealize Automation 7.1-doelomgeving.
 3. Haal de coderingssleutel van uw vRealize Automation 6.2.x-bronimplementatie op.
  1. U haalt de coderingssleutel op door de volgende opdracht uit te voeren vanaf de opdrachtprompt met beheerdersrechten op de virtual machine waarop de actieve Manager Service wordt gehost.

   C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\EncryptionKeyTool\DynamicOps.Tools.EncryptionKeyTool.exe" key-read -c "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ManagerService.exe.config" -v

   Als uw installatiedirectory zich niet op de standaardlocatie C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC bevindt, wijzigt u het bovengenoemde pad in uw huidige installatiedirectory.

  2. Sla de sleutel op die op het scherm wordt weergegeven nadat u de opdracht hebt uitgevoerd.

   De sleutel is een lange reeks tekens die er als volgt uitziet:

   NRH+f/BlnCB6yvasLS3sxespgdkcFWAEuyV0g4lfryg=

 4. In uw vRealize Automation 7.1-doelomgeving opent u de beheerconsole van uw virtuele toepassing door de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele toepassing te gebruiken: https://va-hostname.domain.name:5480.
 5. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
 6. Selecteer vRA-instellingen > Migratie.
 7. Op de pagina Migreren vanuit een bestaande vRA-installatie van de beheerconsole laat u het selectievakje IaaS-brondatabase automatisch klonen uitgeschakeld. Schakel het selectievakje SSO2-migratie inschakelen in of uit aan de hand van de manier waarop u uw tenants en identiteitsarchieven hebt gemigreerd.
 8. Geef de gevraagde informatie voor de vRA SSO2-brontoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Hostnaam

  Hostnaam voor de vRealize Automation 6.2.x SSO2-bronidentiteitsserver.

 9. Geef de gevraagde informatie voor de vRA-brontoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Hostnaam

  Hostnaam voor de vRealize Automation 6.2.x-toepassing.

  Hoofdgebruikersnaam

  root

  Hoofdwachtwoord

  Hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize 6.2-toepassing.

  Wachtwoord opnieuw opgeven

  Geef het hoofdwachtwoord opnieuw op.

 10. Geef de gevraagde informatie voor de vRA-doeltoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Standaardtenant

  Tenant die u hebt gemaakt toen u single sign-on hebt geconfigureerd in de installatiewizard, bijvoorbeeld vsphere.local.

  Gebruikersnaam van beheerder

  Gebruikersnaam van de beheerder van de standaardtenant die u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize 7.1-toepassing, bijvoorbeeld administrator@vsphere.local.

  Wachtwoord van beheerder

  Beheerderswachtwoord dat u hebt ingevoerd toen u de vRealize 7.1-toepassing implementeerde.

  Wachtwoord opnieuw opgeven

  Geef het beheerderswachtwoord opnieuw op.

  Hoofdgebruikersnaam

  root

  Hoofdwachtwoord

  Hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd toen u de vRealize 7.1-toepassing implementeerde.

  Wachtwoord opnieuw opgeven

  Geef het hoofdwachtwoord opnieuw op.

 11. Geef de gevraagde informatie voor de vRA IaaS-brondatabaseserver op.

  Optie

  Beschrijving

  Sleutel voor versleuteling

  Versleutelingsreeks van uw vRealize Automation 6.2.x-bronimplementatie.

 12. Geef de gevraagde informatie voor de vRA IaaS-doeldatabaseserver op.

  Optie

  Beschrijving

  Naam van database-host

  Naam van de vRealize Automation 7.1.x IaaS Microsoft SQL-databasehost.

  Nieuwe databasenaam

  Naam van de Microsoft SQL-database die u hebt hersteld in de vRealize Automation 7.1-doelomgeving.

  Wachtwoordzin

  Nieuwe wachtzin om gevoelige inhoud in gemigreerde Microsoft SQL-databases opnieuw te versleutelen. Een wachtzin is een reeks woorden die worden gebruikt om een coderingssleutel te genereren om gegevens te beschermen wanneer ze in de database zijn opgeslagen, zoals verificatiegegevens voor endpoints. U gebruikt deze wachtzin telkens wanneer u een nieuw IaaS-onderdeel installeert.

  Databasebeveiliging

  SQL-serververificatiemechanisme. Selecteer Windows-verificatie of SQL-verificatie. Als u SQL-verificatie selecteert, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

  Als de vRealize Automation 6.2.x-database en de 7.1-database zich in verschillende domeinen bevinden, mislukt de Windows-verificatie.

 13. Klik op Migreren.

  Bij Migratiestatus wordt de migratievoortgang weergegeven en wordt er een bericht weergegeven wanneer de migratie is voltooid.

  De volgende logboekbestanden bevatten meer details over de migratie. U kunt deze logboekbestanden volgen om de migratievoortgang in de gaten te houden.

  • Virtuele vRealize Automation 6.2.x-toepassing: /var/log/vcac/migration-package.log

  • Virtuele vRealize Automation 7.1-toepassing: /var/log/vcac/migrate.log

  • IaaS-knooppunten: C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\InstallLogs-YYYYMMDDHHMMSS\Migrate.log

   De installatiedirectory voor de IaaS-knooppunten kan zich op een locatie bevinden die niet standaard is.

 14. Dien uw vRealize Automation 7.1-licentiesleutel in.
  1. Klik op de beheerconsole op Licenties.
  2. Voer uw licentiesleutel voor vRealize Automation 7.1 in het tekstvak Nieuwe licentiesleutel in.
  3. Klik op Sleutel indienen.
 15. Als u een migratie naar een geclusterde omgeving uitvoert, opent u de beheerconsole op elk secundair knooppunt en voegt u het secundaire knooppunt samen met het hoofdknooppunt.
  1. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.
  2. Klik op Deelnemen aan cluster.
 16. Als u een migratie naar een geclusterde omgeving uitvoert, configureert u elk secundair knooppunt in de load balancer.

Volgende stappen

De gemigreerde vRealize Automation-omgeving valideren