De netwerkprofielinformatie identificeert de geleide netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt.

Over deze taak

Een geleid netwerkprofiel staat voor een routeerbare IP-ruimte die over meerdere netwerken is verdeeld. In elk geleide netwerk wordt het volgende beschikbare subnet toegewezen in de routeerbare IP-ruimte. Een geleid netwerk heeft toegang tot alle andere geleide netwerken die hetzelfde netwerkprofiel gebruiken.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Geleid in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Selecteer een bestaand netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Externe Netwerkprofiel.
 5. Accepteer de standaardwaarde van het IPAM-endpoint voor de aangegeven interne IPAM-provider VMware of selecteer een ander IPAM-providerendpoint, zoals Infoblox, die u hebt geïmporteerd en geregistreerd in vRealize Orchestrator.
  Opmerking:

  Externe IPAM is niet beschikbaar voor on-demand NAT-netwerken en geleide netwerken.

 6. Voer het subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in dat is gekoppeld aan het externe netwerkprofiel.

  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.

 7. Voer op de pagina IP-bereiken een waarde in het tekstveld Bereik subnetmaskerin om te bepalen hoe bereiken worden gegenereerd door de optie Genereer bereik

  Voer bijvoorbeeld 255.255.255.0 in.

 8. Voer het eerste beschikbare IP adres in het tekstveld Basis-IP in. De instellingen van Basis-IP en subnetmasker worden gebruikt om bereiken te genereren.

  Voer bijvoorbeeld 120.120.0.1 in.

 9. Klik op het tabblad DNS.
 10. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  De DNS- en WINS-velden zijn optioneel als u een intern IPAM-endpoint gebruikt. Als u een extern IPAM-endpoint gebruikt, worden de DNS- en WINS-waarden geleverd door de externe IPAM-provider.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een DNS-suffix-waarde in.

   De DNS-suffix wordt gebruikt in DNS-naamsregistratie en DNS-naamresolutie.

  4. (Optioneel) Voer een DNS search suffix-waarde in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

IP-bereiken voor geleide netwerkprofielen configureren.