U kunt vRealize Automation instellen om een externe vRealize Orchestrator-server te gebruiken.

Over deze taak

Systeembeheerders kunnen de standaard vRealize Orchestrator-server globaal voor alle tenants configureren. Tenantbeheerders kunnen de vRealize Orchestrator-server alleen voor hun tenants configureren.

Voor verbindingen met instanties van externe vRealize Orchestrator-servers is vereist dat de gebruikersaccount het recht Weergeven en Uitvoeren heeft in vRealize Orchestrator.

 • Single Sign-On-verificatie. De gebruikersinformatie wordt doorgegeven aan vRealize Orchestrator met de XaaS-aanvraag en de gebruiker wordt het recht Weergeven en Uitvoeren verleend voor de aangevraagde werkstroom.

 • Basisverificatie. De geleverde gebruikersaccount moet lid zijn van een vRealize Orchestrator-groep met het recht Weergeven en Uitvoeren of moet lid zijn van de groep vcoadmins.

Voorwaarden

 • Installeer en configureer een externe vRealize Orchestrator-server. U kunt ook de vRealize Orchestrator-toepassing implementeren. Zie VMware vCenter Orchestrator installeren en configureren.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder of tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > vRO-configuratie > Serverconfiguratie.
 2. Klik op Gebruik een externe Orchestrator-server.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Voer het IP-adres of de DNS-naam in van de machine waarop de vRealize Orchestrator-server wordt uitgevoerd in het tekstvak Host.
 5. Voer het poortnummer in voor communicatie met de externe vRealize Orchestrator-server in het tekstvak Poort.

  8281 is het standaardpoortnummer voor vRealize Orchestrator.

 6. Selecteer het verificatietype.

  Optie

  Beschrijving

  Single Sign-On

  Maakt verbinding met de vRealize Orchestrator-server met vCenter Single Sign-On.

  Deze optie is alleen van toepassing als u vRealize Orchestrator en vRealize Automation hebt geconfigureerd voor het gebruik van een gemeenschappelijke vCenter Single Sign-On-instantie.

  Basis

  Maakt verbinding met de vRealize Orchestrator-server met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u invoert in de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

  De account die u opgeeft moet lid zijn van de vRealize Orchestrator-groep vcoadmins of moet lid zijn van een groep met het recht Weergeven en Uitvoeren.

 7. Klik op Testverbinding.
 8. Klik op Bijwerken.

Resultaten

U hebt de verbinding met de externe vRealize Orchestrator-server geconfigureerd en de map met vCAC-werkstromen en de verwante acties van het hulpprogramma worden automatisch geïmporteerd. De map met vCAC > ASD-werkstromen bevat werkstromen voor het configureren van endpoints en het maken van brontoewijzingen.

Volgende stappen

Configureer de vRealize Orchestrator-invoegtoepassingen als endpoints. Zie XaaS-bronnen configureren.