Deze sectie geeft de aangepaste eigenschappen van vRealize Automation weer die beginnen met de letter H.

Tabel 1. Tabel aangepaste eigenschappen met H

Eigenschap

Definitie

Hostname

Geeft de hostmachinenaam op die de naam van de genereerde machine in de eigenschap VirtualMachine.Admin.Name overschrijft. Als Hostname niet wordt gebruikt, dan wordt de waarde VirtualMachine.Admin.Name gebruikt als de machinenaam. De Hostname-waarde mag uit maximaal 15 tekens bestaan.

Hyperv.Network.Type

Geeft het netwerkadaptertype van de virtual machine op. Deze eigenschap is alleen geldig voor gebruik met Hyper-V. De standaardwaarde is Synthetic. De waarde Legacy is niet compatibel met WinXP- of Server 2003 x64-gastbesturingssystemen.