Het DEM-werkerconfiguratiebestand (DynamicOps.DEM.exe.config) wijst standaard naar het standaardinstallatiepad van de System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)-console van Microsoft: {ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin. De systeembeheerder moet het pad wijzigen als dit op een andere locatie is geïnstalleerd.

Over deze taak

Deze procedure is alleen vereist wanneer u SCVMM-endpoints en -agenten hebt.

Voorwaarden

 • Als de SCVMM-console op een andere locatie is geïnstalleerd, moet het configuratiebestand van de DEM-werker (in Program Files (x86)VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\< InstanceName>\DynamicOps.DEM.exe.config worden bijgewerkt om het standaardpad te wijzigen in de sectie assemblyLoadConfiguration zodat dit wijst naar de nieuwe map.

  <assemblyLoadConfiguration>
										<assemblies>			
       <!-- List of required assemblies for Scvmm -->
        <add name="Errors" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012\Virtual
         Machine Manager\bin" />
       [...] 
     </assemblies>  
     </assemblyLoadConfiguration>

Procedure

 1. Stop de DEM-werker.
 2. Bepaal het installatiepad.
 3. Werk het bestand DynamicOps.DEM.exe.config bij.
 4. Start de DEM-werker opnieuw op.

Resultaten

Het standaardpad van de DEM-werker wordt bijgewerkt naar de nieuwe map.