Als u geclusterde externe instanties van vRealize Orchestrator gebruikt met vRealize Automation, moet u elk vRealize Orchestrator-knooppunt afzonderlijk upgraden wanneer u vRealize Automation upgradet.

Over deze taak

U hoeft het bestaande cluster niet opnieuw te maken. vRealize Orchestrator-knooppunten blijven deel uitmaken van het cluster na de upgrade.

Voorwaarden

Procedure

 1. Sluit elk vRealize Orchestrator-knooppunt af.
 2. Selecteer het vRealize Orchestrator-knooppunt in het cluster dat u als primaire vRealize Orchestrator-knooppunt wilt gebruiken.

  Houd de identificerende informatie van dit knooppunt bij de hand voor later gebruik.

 3. Maak een momentopname van elk vRealize Orchestrator-knooppunt en de vRealize Orchestrator-database.
 4. Vergroot het RAM-geheugen van het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt naar 6 GB.
 5. Upgrade het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
  1. Schakel het knooppunt dat u als primaire vRealize Orchestrator-knooppunt hebt gekozen, in.
  2. Meld u als root aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-beheerconsole op https://orchestrator_server:5480.
  3. Selecteer Bijwerken > Instellingen.
  4. Kies uw downloadmethode en klik op Instellingen opslaan.
  5. Klik op Status.
  6. Klik op Updates controleren.
  7. Klik op Updates installeren.
  8. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van VMware.
  9. Start de vRealize Orchestrator-toepassing na de update opnieuw op.
 6. Als de geclusterde vRealize Orchestrator eerder met het vRealize Automation-verificatietype was geconfigureerd, moet u de registratie van het knooppunt eerst ongedaan maken en vervolgens opnieuw uitvoeren.
  1. Meld u op het primaire knooppunt als root aan bij het vRealize Orchestrator Control Center op https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter/.
  2. Klik op het pictogram Verificatieprovider configureren.
  3. Klik op Registratie ongedaan maken.
  4. Klik op Verbinden.
  5. Voer uw verificatiegegevens met gebruikersnaam en wachtwoord in.
  6. Schakel het selectievakje Licenties configureren in en selecteer de groep vco-beheerders.
  7. Klik op Wijzigingen opslaan.
  8. Ga naar Orchestrator Cluster Management (Orchestrator-clusterbeheer) op https://vco-controlcenter:8283/vcocontrolcenter/#/control-app/ha en voeg ?remove-nodes toe aan de URL, zoals in https://vco-controlcenter:8283/vcocontrolcenter/#/control-app/ha?remove-nodes.
  9. Schakel voor elk vRealize Orchestrator-knooppunt in het oude cluster het selectievakje Verwijderen in de tabel in en klik vervolgens op Verwijderen en Vernieuwen.
  10. Start de primaire vRealize Orchestrator-serverservice opnieuw en wacht tot de service volledig is geïnitialiseerd.
 7. Controleer of de vco-service de status 'geregistreerd' heeft in de vRealize Orchestrator Appliance-beheerconsole.
 8. Klik in het vRealize Orchestrator Control Center op het pictogram Configuratie valideren en controleer of de configuratie geldig is.
 9. Voer vanuit het vRealize Orchestrator Control Center een upgrade uit van de standaardinvoegtoepassingen van vRealize Automation, inclusief de NSX-invoegtoepassing.
 10. Meld u op het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt als root aan bij het vRealize Orchestrator Control Center op https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter.
 11. Klik op het pictogram Invoegtoepassingen beheren.
 12. Selecteer Bladeren > naam invoegtoepassing > Installeren.
 13. Implementeer een nieuwe vRealize Orchestrator-toepassing voor een nieuw secundair vRealize Orchestrator-knooppunt in dit cluster.
 14. Stel de netwerkconfiguratie van het nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt in overeenkomstig het secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt in het oude cluster.
 15. Voeg het nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt toe aan het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
  1. Open een beveiligde shellverbinding, meld u aan bij het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt en wijzig de directory in /etc/vco/app-server/plugins.
  2. Kopieer alle .xml-bestanden zonder voorafgaand onderstrepingsteken (_) naar dezelfde locatie op het nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt.

   Zorg ervoor dat alle gekopieerde bestanden dezelfde eigenaar, vco en rechten hebben.

  3. Meld u op het secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt als root aan bij het vRealize Orchestrator Control Center op https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter.
  4. Klik op het pictogram Orchestrator Cluster Management (Orchestrator-clusterbeheer).
  5. Klik op Knooppunt toevoegen aan cluster en voer de gegevens van het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt in.
  6. Klik op Koppelen en wacht tot het nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt volledig aan het cluster is toegevoegd.
  7. Controleer of de voorlopige configuratie van het nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt dezelfde vingerafdruk heeft als het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
  8. Start de nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-serverservice via Opstartopties in het Control Center.
  9. Controleer of de toegepaste configuratie van het nieuwe secundaire vRealize Orchestrator-knooppunt dezelfde vingerafdruk heeft als het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
 16. Herhaal stap 13-15 voor elk secundair vRealize Orchestrator-knooppunt in het oude cluster.