U kunt de bewerking opnieuw configureren starten door een machine die is ingericht met de status Aan of Uit, te selecteren.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als eigenaar van de machine, ondersteunend gebruiker, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

  • De machine die u opnieuw wilt configureren moet de status Aan of Uit hebben en geen actieve configuratiestatus.

Procedure

  1. Selecteer Items > Machines.
  2. Selecteer de rij met de machine die u opnieuw wilt configureren.
  3. Selecteer Opnieuw configureren in het vervolgkeuzemenu Acties.

Volgende stappen

CPU's en geheugen opnieuw configureren.