U kunt tenants en identiteitsarchieven vanuit de vRealize Automation 6.2.x-bronomgeving naar de vRealize Automation 7.1-doelomgeving migreren.

Over deze taak

Voer deze stappen uit om JAR-bestanden van de 6.2.x SSO2-bronidentiteitsserver naar de virtuele vRealize Automation 7.1-doeltoepassing te kopiëren.

Procedure

 1. Open als rootgebruiker een beveiligde shell-verbinding met de Linux vRealize Automation 6.2.x SSO2-identiteitsserver of de 6.x vSphere Platform Services Controller-toepassing. In Windows, gebruikt u PuTTY en selecteert u SSH als verbindingstype.
 2. Download het hulpprogramma SSO kopiëren vanaf de opdrachtprompt naar de virtuele vRealize Automation 7.1-doeltoepassing. Vervang vrva-fqdn door de volledig gekwalificeerde domeinnaam van uw doeltoepassing.
  wget --no-check-certificate https://vrva-fqdn:5480/service/cafe/download/copy-sso.zip
 3. Pak copy-sso.zip uit vanaf de opdrachtprompt.
  unzip copy-sso.zip -d ~/copy-sso
 4. Voer copy-sso uit vanaf de opdrachtprompt.
  ~/copy-sso/bin/copy-sso

  Aangezien u als hoofdgebruiker bent aangemeld, mag u niet sudo gebruiken om dit script uit te voeren.

 5. Geef de gevraagde gegevens op wanneer hierom wordt gevraagd.

Volgende stappen

Een vRealize Automation-implementatie migreren met automatisch klonen van IaaS-databases of Een vRealize Automation-omgeving migreren met een IaaS-databaseback-up