Als vRealize Automation-systeembeheerder moet u een failoverbewerking uitvoeren voor onderhoud van de toepassingsdatabase.

Over deze taak

Bij dit scenario gaan we ervan uit dat het huidige masterknooppunt actief is en goed werkt. Er zijn twee stappen in de procedure voor databasefailover voor onderhoud: onderhoud van het masterknooppunt en onderhoud van een replicaknooppunt. Wanneer een masterknooppunt is vervangen, zodat het een replica wordt, moet u hiervoor onderhoud uitvoeren, zodat het opnieuw als master kan worden gebruikt indien dit nodig is.

Voorwaarden

 • vRealize Automation is geïnstalleerd en geconfigureerd volgens de juiste instructies in de Installatiehandleiding.

 • Meld u aan bij de beheerconsole van vRealize Automation als root.

 • U hebt een geschikt, ingesloten Postgres-toepassingsdatabasecluster geïnstalleerd en geconfigureerd.

 • Als uw database de synchrone replicatiemodus gebruikt, moet u controleren of er ten minste drie actieve knooppunten in het cluster aanwezig zijn.

Procedure

 1. Zorg dat het huidige masterknooppunt actief is ter voorbereiding op het onderhoud.
 2. Selecteer het replicaknooppunt dat het meest geschikt is voor promotie tot master en klik op Promoveren.

  Het oude masterknooppunt wordt gedegradeerd tot replica en het nieuwe masterknooppunt wordt gepromoveerd.

 3. Sluit het virtuele toepassingsadres van de replica uit van de pool van de externe load balancer.
 4. Voer het vereiste onderhoud uit op de replica.
 5. Wanneer het onderhoud is voltooid, controleert u of de virtuele toepassing wordt uitgevoerd met een netwerkverbinding en of de haproxy-service ervan wordt uitgevoerd.
 6. Klik op Opnieuw instellen voor het replicaknooppunt.

  Met deze bewerking wordt de database opnieuw ingesteld, zodat deze is geconfigureerd om te worden gerepliceerd met het huidige masterknooppunt en het replicaknooppunt opnieuw kan worden gesynchroniseerd met de meest recente haproxy-configuratie van het masterknooppunt.

 7. Nadat het knooppunt opnieuw is ingesteld, voegt u het IP-adres van het replicaknooppunt voor de virtuele toepassing opnieuw toe aan de IP-adrespool voor virtuele toepassingen van de externe load balancer.