U kunt een XaaS-blueprint aan een toepassingsblueprint toevoegen op een vergelijkbare manier als waarop u andere blueprints aan het ontwerpcanvas toevoegt.

Over deze taak

Voer deze methode uit om een XaaS toe te voegen aan een toepassingsblueprint die andere blueprints bevat. Als u uw gebruikers alleen de XaaS-blueprint wilt bieden, kunt u deze toevoegen aan een service en gebruikers rechten geven zonder deze aan een toepassingsblueprint toe te voegen.

Als u een opschaal- of neerschaalactie uitvoert op een geïmplementeerde toepassingsblueprint, wordt de XaaS-blueprint niet geschaald.

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
  2. Selecteer de naam van de blueprint waaraan u de XaaS toevoegt.

    Het ontwerpcanvas wordt weergegeven. Dit bevat de blueprints van de huidige toepassingsonderdelen en andere onderdelen.

  3. Klik op XaaS in de lijst Categorieën.
  4. Sleep uw blueprint naar het canvas.
  5. Configureer de standaardwaarden van de algemene parameters en infrastructuuropties.

    Deze standaardwaarden worden weergegeven in het servicecatalogusformulier wanneer een gebruiker het item opvraagt.

  6. Klik op Voltooien.

Resultaten

De XaaS-blueprint maakt nu deel uit van de toepassingsblueprint.

Volgende stappen

Controleer of de toepassingsblueprint aan een service is toegevoegd en of gebruikers over rechten beschikken. Zie De servicecatalogus beheren.