vRealize Automation maakt gebruik van wachtwoordzinnen voor de beveiliging van databases. Een wachtwoordzin is een reeks woorden die worden gebruikt om een zin te vormen, die de coderingssleutel genereert waarmee de gegevens in de database worden beveiligd.

Volg deze richtlijnen als u voor de eerste keer een wachtwoordzin maakt.

  • Gebruik dezelfde wachtwoordzin voor de volledige installatie om ervoor te zorgen dat elk onderdeel over dezelfde coderingssleutel beschikt.

  • Gebruik een zin die langer is dan acht lettertekens.

  • Gebruik hoofdletters, kleine letters, numerieke tekens en symbolen.

  • Onthoud de wachtwoordzin of bewaar deze op een veilige plaats. De wachtwoordzin is vereist om databasegegevens te herstellen in het geval van een systeemstoring of om onderdelen toe te voegen na de aanvankelijke installatie. Zonder de wachtwoordzin kan deze informatie niet worden hersteld.