Ter voorbereiding van het definiëren en gebruiken van een extern IPAM-providerendpoint, dient u eerst het pakket van de externe IPAM-provider te verkrijgen en te importeren in vRealize Orchestrator.

Over deze taak

U kunt een bestaand pakket van een externe provider voor IP-adresbeheer downloaden, zoals Infoblox IPAM. U kunt ook uw eigen pakket aanmaken met gebruik van een door VMware geleverde SDK en bijbehorende SDK-documentatie, bijvoorbeeld door een pakket aan te maken voor gebruik met Bluecat IPAM. In dit voorbeeld gebruiken we het Infoblox IPAM-pakket.

Na het verkrijgen en importeren van het externe IPAM-providerpakket in vRealize Orchestrator, voert u de vereiste werkstromen uit en registreert u het type IPAM-endpoint.

Lees Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator voor meer informatie over het importeren van pakketten en het uitvoeren van vRealize Orchestrator-werkstromen, Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator Client. Kijk voor meer informatie over het uitbreiden van vRealize Automation met vRealize Orchestrator-pakketten en -werkstromen op Uitbreidbaarheid van levenscyclus.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij vRealize Orchestrator met beheerdersbevoegdheden voor het importeren, configureren en registreren van een vRealize Orchestrator-pakket.

Procedure

  1. Open de VMware Solution Exchange site op https://solutionexchange.vmware.com/store/category_groups/cloud-management.
  2. Selecteer Cloud Management Marketplace.
  3. Vind en download bijvoorbeeld de invoegtoepassing of het pakket Infoblox VIPAM Plug-in.
  4. Klik in vRealize Orchestrator op het tabblad Beheerder en klik op Pakket importeren.
  5. Selecteer het pakket of de invoegtoepassing, selecteer bijvoorbeeld de invoegtoepassing Infoblox IPAM.

  6. Selecteer alle werkstromen en artefacten en klik op Geselecteerde onderdelen importeren.

Volgende stappen

Voer de werkstroom uit om het Infoblox IPAM-endpointtype te registreren in vRealize Orchestrator.