U maakt een endpoint zodat vRealize Automation kan communiceren met uw OpenStack- of PowerVC-instantie.

Voordat u begint

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

 • Verificatiegegevens opslaan.

 • Verifieer of uw vRealize Automation-DEM's zijn ge├»nstalleerd op een machine die aan de OpenStack- of PowerVC-vereisten voldoet. Zie Vereisten voor Openstack en PowerVC.

 • Controleer of uw OpenStack-versie momenteel wordt ondersteund. Zie Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Cloud > OpenStack.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Typ de URL voor het endpoint in het tekstvak Adres.

  Optie

  Beschrijving

  PowerVC

  De URL moet de volgende indeling hebben: https://FQDN/powervc/openstack/service. Bijvoorbeeld: https://openstack.mijnbedrijf.com/powervc/openstack/admin.

  OpenStack

  De URL moet de indeling FQDN:5000 of IP_address:5000 hebben. Neem het achtervoegsel /v2.0 niet op in het endpointadres. Bijvoorbeeld: https://openstack.mijnbedrijf.com:5000.

 5. Klik op Verificatiegegevens en selecteer de verificatiegegevens op beheerdersniveau die u voor dit endpoint hebt opgegeven.

  De verificatiegegevens die u opgeeft, moeten over de beheerdersrol beschikken in de OpenStack-tenant die gekoppeld is aan het endpoint.

 6. Typ een OpenStack-tenantnaam in het tekstvak OpenStack-project.

  Als u meerdere endpoints met verschillende OpenStack-tenants instelt, maakt u reserveringsbeleidsregels voor elke tenant. Dit zorgt ervoor dat machines worden ingericht op de juiste tenantbronnen.

 7. (Optioneel) : Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 8. Klik op OK.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.