Wanneer u meer dan één vRealize Automation-toepassinghebt, moeten de toepassingen elkaar kunnen identificeren aan de hand van een korte hostnaam. Anders is aanmelden niet mogelijk.

Probleem

U configureert vRealize Automation voor hoge beschikbaarheid door een extra vRealize Automation-toepassingte installeren. Wanneer u zich probeert aan te melden bij vRealize Automation, wordt een bericht over een ongeldige licentie weergegeven. Het bericht is echter onjuist, omdat u bepaald hebt dat uw licentie geldig is.

Oorzaak

De knooppunten van vRealize Automation-toepassing kunnen alleen op de juiste wijze een cluster met hoge beschikbaarheid vormen als ze de korte hostnamen van de knooppunten in het cluster kunnen omzetten.

Oplossing

Neem een van de volgende maatregelen zodat een cluster van vRealize Automation-toepassings met hoge beschikbaarheid korte hostnamen kan omzetten. U moet alle toepassingen in het cluster aanpassen.

Procedure

 • Bewerk of maak een zoekregel in /etc/resolv.conf. De regel moet domeinen bevatten waartoe vRealize Automation-toepassings behoren. Scheid meerdere domeinen van elkaar met spaties. Bijvoorbeeld:

  search eng.mycompany.com tech.mycompany.com

 • Bewerk of maak domeinregels in /etc/resolv.conf. Elke regel moet een domein bevatten waartoe vRealize Automation-toepassings behoren. Bijvoorbeeld:

  domain eng.mycompany.com

 • Voeg regels toe aan het bestand /etc/hosts zodat elke korte naam van vRealize Automation-toepassing wordt toegewezen aan zijn volledig gekwalificeerde domeinnaam. Bijvoorbeeld:
  node1  node1.eng.mycompany.com
  node2  node2.eng.mycompany.com