U kunt het onderdeel load balancer op aanvraag gebruiken om een NSX-load balancer toe te voegen aan het ontwerpcanvas en de instellingen ervan te configureren voor gebruik met vSphere-machineonderdelen en Software- of XaaS-onderdelen die van toepassing zijn op vSphere.

Over deze taak

De load balancer-instellingen maken een verdeling van de taakverwerking over ingerichte machines in een netwerk mogelijk.

Voor meer informatie over het maken van NSX-toepassingsprofielen voor het definiëren van het gedrag van een specifiek type netwerkverkeer raadpleegt u de NSX-beheerhandleiding.

Voorwaarden

 • Load balancer-instellingen maken en configureren voor NSX. Zie Checklist voor de voorbereiding van de netwerk- en beveiligingsconfiguratie van NSX en NSX Administration Guide.

 • Controleer of de NSX-invoegtoepassing voor vRealize Automation is geïnstalleerd en of de NSX-inventaris is uitgevoerd voor uw cluster.

  Als u NSX-configuraties wilt gebruiken in vRealize Automation, moet u de NSX-invoegtoepassing installeren en gegevensverzameling uitvoeren.

 • Maak een netwerkprofiel. Zie Een netwerkprofiel maken.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als infrastructuurarchitect.

 • Open een nieuwe of bestaande blueprint in het ontwerpcanvas met behulp van het tabblad Ontwerpen.

 • Controleer of het ontwerpcanvas van de blueprint ten minste één vSphere-machineonderdeel bevat.

Procedure

 1. Klik op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën om de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen weer te geven.
 2. Sleep een Load Balancer op aanvraag-onderdeel naar het ontwerpcanvas.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. Selecteer een machinenaam in het vervolgkeuzemenu Machine.

  De lijst bevat uitsluitend vSphere-machineonderdelen van de actieve blueprint.

 5. Selecteer een NIC in het vervolgkeuzemenu NIC.

  De lijst bevat NIC's die worden gedefinieerd voor het geselecteerde vSphere-machineonderdeel.

 6. Selecteer een VIP-netwerk in het vervolgkeuzemenu VIP-netwerk.
 7. (Optioneel) Voer het VIP-adres voor de NIC in via IP-adres.

  De standaardinstelling is het statische IP-adres dat is gekoppeld aan het VIP-netwerk. U kunt een ander IP-adres of een IP-adresbereik opgeven. Standaard wordt het volgende beschikbare IP-adres toegewezen aan VIP vanuit het netwerkprofiel. U kunt alleen een IP-adres opgeven als VIP wordt gemaakt voor een NAT-netwerk.

 8. Schakel het selectievakje in naast elke service waarop u taakverdeling wilt uitvoeren.

  Serviceopties omvatten HTTP, HTTPS en TCP.

 9. (Optioneel) Accepteer of wijzig de poort- en statuscontrole-instellingen voor elke geselecteerde service.
 10. Voer het adres voor de geselecteerde service in het tekstvak URL voor HTTP-service. in.

  Er is slechts een URL beschikbaar voor het HTTP-servicebeheer voor elke load balancer.

  De URL die u invoert, wordt gebruikt voor statuscontroles voor de service.

  Voer de adres-URL in waarvoor HTTP-verkeer moet worden omgeleid. U kunt verkeer van http://mijnweb.com bijvoorbeeld omleiden naar https://mijnweb.com. De waarde die u invoert, moet overeenkomen met de waarde die u hebt opgegeven bij de instelling HTTP omleidings-URL in de NSX-toepassing.

 11. Klik op Voltooien om de blueprint op te slaan als concept of ga verder met het configureren van de blueprint.

Resultaten

De geconfigureerde instellingen zijn beschikbaar op het tabblad Netwerk van het gekoppelde vSphere-machineonderdeel.