Als u een service, catalogusitem of actie toevoegt aan een recht, dan staat u toe dat de gebruikers en groepen die in het recht zijn geïdentificeerd, de inrichtbare items in de servicecatalogus kunnen aanvragen. Acties worden gekoppeld aan items en worden weergegeven op het tabblad Items voor de gebruiker die de aanvraag doet.

Over deze taak

Er zijn verschillende gebruikersrollen die rechten voor bedrijfsgroepen mogen maken.

 • Tenantbeheerders kunnen rechten maken voor alle bedrijfsgroepen in hun tenant.

 • Bedrijfsgroepbeheerders kunnen rechten maken voor de groepen die zij beheren.

 • Catalogusbeheerders kunnen rechten maken voor alle bedrijfsgroepen in hun tenant.

Wanneer u een recht maakt, moet u een bedrijfsgroep selecteren en individuele gebruikers en groepen in de bedrijfsgroep opgeven voor het recht.

Om te begrijpen hoe u een recht maakt zodat u de interacties van services, catalogusitems en acties kunt gebruiken met goedkeuringen om de juiste items in de servicecatalogus te bieden, raadpleegt u Rechten maken.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of catalogusbeheerder.

 • Controleer of de catalogusitems waarvoor u rechten verleent aan gebruikers, aan een service gekoppeld zijn. Zie Catalogusitems toevoegen aan een service.

 • Controleer of de bedrijfsgroep waarvoor u het recht definieert, bestaat en dat de gebruikers en gebruikersgroepen die lid zijn, gedefinieerd zijn. Zie Een bedrijfsgroep maken.

 • Controleer of de goedkeuringsbeleidsregels bestaan als u van plan bent om goedkeuringen toe te voegen wanneer u dit recht maakt. Zie Goedkeuringsbeleid maken. Als u rechten aan gebruikers wilt verlenen voor de items in de servicecatalogus zonder goedkeuringen, dan kunt u het recht later wijzigen om goedkeuringen toe te voegen aan een of meer services, catalogusitems en acties.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Configureer de opties voor details.

  Details bepalen hoe het recht wordt weergegeven in de lijst met rechten en welke gebruikers toegang hebben tot de items in de servicecatalogus.

  Optie

  Beschrijving

  Naam en Beschrijving

  Informatie over het recht dat wordt weergegeven in de lijst met rechten.

  Vervaldatum

  Stel de datum en tijd in als u wilt dat het recht op een bepaalde datum inactief wordt.

  Status

  Mogelijke waarden zijn Concept, Actief, Inactief.

  • Concept. Items zijn niet beschikbaar in de servicecatalogus en zijn nooit actief geweest. Wanneer een recht actief is, kunt u het niet opnieuw instellen als concept.

  • Actief. Items zijn beschikbaar in de servicecatalogus. Deze optie is beschikbaar wanneer u rechten toevoegt of bewerkt.

  • Inactief. Items zijn niet beschikbaar in de servicecatalogus, maar het recht was ooit actief. Het recht is gedeactiveerd door de vervaldatum of door een gebruiker.

  Bedrijfsgroep

  Selecteer een bedrijfsgroep. U kunt slechts rechten maken voor één bedrijfsgroep en gebruikers met rechten moeten lid zijn van de bedrijfsgroep.

  Als u een recht beschikbaar wilt maken voor alle gebruikers, dan moet u een bedrijfsgroep Alle gebruikers en een aangepaste groep die alle gebruikers bevat, hebben of u moet rechten maken voor elke bedrijfsgroep.

  Als u bent aangemeld als een bedrijfsgroepbeheerder, dan kunt u alleen rechten voor uw bedrijfsgroep maken.

  Gebruikers en groepen

  Voeg een of meer gebruikers of groepen toe. Beschikbare gebruikers of groepen zijn beperkt tot leden van de geselecteerde bedrijfsgroep.

  In de conceptstatus hoeft u geen gebruikers of groepen op te geven. Als u een recht wilt activeren, moet u ten minste één gebruiker of groep opgeven.

 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op een pictogram Nieuw (Toevoegen) om met dit recht rechten te verlenen aan gebruikers voor services, catalogusitems of acties.

  U kunt een recht maken met verschillende combinaties van de services, items en acties.

  Optie

  Beschrijving

  Services waarvoor rechten zijn verleend

  Voeg een service toe wanneer u verleende gebruikerstoegang wilt toestaan tot alle gepubliceerde catalogusitems die zijn gekoppeld aan de service.

  Een service waarvoor rechten zijn verleend is een dynamisch recht. Als op een later tijdstip een item wordt toegevoegd aan de service, wordt het toegevoegd aan de servicecatalogus voor de gebruikers met rechten. Rechten kunnen zowel services als individuele catalogusitems omvatten.

  Catalogusitems en onderdelen waarvoor rechten zijn verleend

  Voeg individuele items toe die beschikbaar zijn voor de gebruikers met rechten.

  Rechten kunnen zowel services als individuele catalogusitems bevatten. Als u een ander goedkeuringsbeleid wilt toepassen op een item dat is opgenomen in de service, voegt u het toe als catalogusitem. Het goedkeuringsbeleid voor een item krijgt voorrang boven het goedkeuringsbeleid voor de service waartoe dit behoort wanneer deze zich in hetzelfde recht bevinden. Als deze zich in verschillende rechten bevinden, wordt de volgorde gebaseerd op de prioriteit die is ingesteld.

  Catalogusitems moeten aan een service gekoppeld zijn om beschikbaar te zijn in de servicecatalogus. Het catalogusitem kan gekoppeld zijn aan elke service, niet alleen aan een service in het huidige recht.

  Onderdelen maken deel uit van een catalogusitem, maar zijn niet op naam beschikbaar in de servicecatalogus. Zo is de MySQL-software een onderdeel van een catalogusitem van een CentOS virtual machine. Voor onderdelen worden rechten verleend bij het catalogusitem. Als u goedkeuringsbeleid wilt toepassen dat specifiek voor de software is, kunt u voor het afzonderlijke item rechten verlenen. Anders hoeft u geen rechten voor een onderdeel te verlenen om dit onderdeel te kunnen implementeren bij het bovenliggende item.

  Acties waarvoor rechten zijn verleend

  Voeg acties toe als u gebruikers wilt toestaan om de acties voor een ingericht item uit te voeren.

  Acties die u wilt uitvoeren op de items die vanaf dit recht zijn ingericht, moeten in hetzelfde recht worden opgenomen.

  Acties waarvoor rechten zijn verleend, worden niet weergegeven in de servicecatalogus. Ze worden weergegeven op het tabblad Items voor een ingericht item.

  Acties zijn alleen van toepassing op items die zijn gedefinieerd in dit recht

  Hiermee wordt bepaald of de acties met rechten in aanmerking komen voor alle van toepassing zijnde servicecatalogusitems in deze rechten.

  Indien geselecteerd komen de acties voor de van toepassing zijnde items in deze rechten in aanmerking voor de leden van de bedrijfsgroep. Deze methode voor het geven van rechten aan acties wordt aanbevolen, omdat u op deze manier de acties voor de specifieke items kunt opgeven.

  Als de optie niet wordt ingeschakeld, wordt het recht voor de acties verleend aan de gebruikers die in het recht zijn opgegeven voor alle toepasselijke catalogusitems, ongeacht of dezelfde items in dit recht zijn opgenomen. Eventueel op deze acties toegepast goedkeuringsbeleid is ook actief.

 6. Gebruik de vervolgkeuzemenu's in elke sectie om de beschikbare items te filteren.
 7. Schakel de selectievakjes in om items in het recht op te nemen.
 8. Als u een goedkeuringsbeleid wilt toevoegen aan geselecteerde services, items of acties, selecteert u een goedkeuringsbeleid in het vervolgkeuzemenu Dit beleid toepassen op geselecteerde items.

  Als u een goedkeuringsbeleid toepast op een service, hebben alle items in de service hetzelfde goedkeuringsbeleid. Als u een ander beleid op een item wilt toepassen, dan voegt u dit toe als een catalogusitem en past u het goedkeuringsbeleid toe.

 9. Klik op OK.

  De service, het item of de actie wordt aan het recht toegevoegd.

 10. Klik op Voltooien om het recht op te slaan.

Resultaten

Als de status van het recht actief is, worden de service en items aan de servicecatalogus toegevoegd.

Volgende stappen

Controleer of de services en catalogusitems met rechten in de servicecatalogus voor de gebruikers met rechten worden weergegeven, en dat de aangevraagde items de doelobjecten zoals verwacht inrichten. U kunt het item aanvragen namens de geselecteerde gebruikers.