Wanneer u vRealize Automation upgradet, blijven de bestaande roltoewijzingen van uw organisatie behouden. Bij het upgraden worden ook een aantal roltoewijzingen gemaakt om aanvullende rollen van architecten voor blueprints te ondersteunen.

De volgende rollen voor architecten worden gebruikt om de blueprintdefinitie in het ontwerpcanvas te ondersteunen:

  • Toepassingsarchitect. Verzamelt bestaande onderdelen en blueprints om samengestelde blueprints te maken.

  • Infrastructuurarchitect. Maakt en beheert machineblueprints.

  • XaaS-architect. Maakt en beheert XaaS-blueprints.

  • Softwarearchitect. Maakt en beheert Software-onderdelen

In vRealize Automation 7 kunnen tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders standaard geen blueprints ontwerpen. Geüpgrade tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders krijgen de rol van infrastructuurarchitect.

Alle gebruikers met de mogelijkheid om een machine in de vRealize Automation 6.2-bronversie opnieuw te configureren, zijn gemachtigd om het eigendom van een machine te wijzigen nadat een upgrade naar deze vRealize Automation-versie is uitgevoerd.

De volgende roltoewijzingen worden tijdens het upgraden gemaakt. Rollen die niet in de tabel voorkomen, worden naar dezelfde rolnaam in de doelimplementatie geüpgraded.

Tabel 1. Rollen toegewezen tijdens het upgraden

Rol in bronimplementatie

Rol in doelimplementatie

Tenantbeheerder

Tenantbeheerder en infrastructuurarchitect

Bedrijfsgroepbeheerder

Bedrijfsgroepbeheerder en infrastructuurarchitect

Servicearchitect

XaaS-architect

Toepassingsarchitect

Softwarearchitect

Zie Tenantrollen en -verantwoordelijkheden in vRealize Automation voor meer informatie over rollen.