Hiermee kunt u een aangepaste eigenschap op een machine maken of bijwerken.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit SetMachineProperty

Argument

Type

Beschrijving

MachineId

Guid

Machine waarop de aangepaste eigenschap wordt gemaakt of bijgewerkt.

PropertyName

String

Naam van de eigenschap die wordt gemaakt of bijgewerkt.

PropertyValue

String

Waarde waarmee de eigenschap wordt gemaakt of bijgewerkt.

IsEncrypted

bool

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of de waarde van de eigenschap wordt gecodeerd.

IsHidden

bool

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of de eigenschap een verborgen eigenschap is.

IsRuntime

bool

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of de vragende gebruiker de waarde van de eigenschap tegelijk met de aanvraag moet aanbieden (vergelijkbaar met de markering Vragen aan gebruiker in de vRealize Automation-console).