Hierdoor wordt de lijst met aangepaste eigenschappen voor een machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineProperties

Argument

Type

Beschrijving

MachineId

Guid

De machine waarvoor u de eigenschappen wilt ophalen.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineProperties

Argument

Type

Beschrijving

Properties

Dictionary<string, string>

Lijst met eigenschappen voor de machine. Waarden worden gedecodeerd geretourneerd als deze gecodeerd zijn opgeslagen.