Gebeurtenisonderwerpen geven een beschrijving van het type gebeurtenisbericht dat services naar de gebeurtenisbrokerservice versturen. U kunt een werkstroomabonnement configureren op basis van het gebeurtenisonderwerp dat u selecteert.

Tabel 1. Gebeurtenisonderwerpen

Naam van gebeurtenisonderwerp

Beschrijving

Service

Blueprintonderdeel voltooid

Een blueprintonderdeel dat deel uitmaakt van een blueprint voltooit het inrichten. Het onderdeel is een blueprint die deel uitmaakt van een samengestelde blueprint.

composition-service

Blueprintonderdeel aangevraagd

Er is een blueprintonderdeel aangevraagd dat deel uitmaakt van een samengestelde blueprint. Het onderdeel is een blueprint die deel uitmaakt van een samengestelde blueprint.

composition-service

Configuratie van blueprint

Er wordt een blueprint gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.

composition-service

Configuratie van bedrijfsgroep

Er wordt een bedrijfsgroep gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.

identity

Aanvraag van catalogusitem is voltooid

Een samengestelde blueprint heeft het inrichten voltooid. Dit gebeurtenisonderwerp omvat alle blueprintonderdelen. Het bevat geen standalone XaaS-blueprints.

composition-service

Catalogusitem is aangevraagd

Er is een samengestelde blueprint aangevraagd. Dit gebeurtenisonderwerp bevat geen XaaS-blueprints.

composition-service

Voltooide actie voor onderdeel

Er is een actie uitgevoerd voor een geïmplementeerd blueprintonderdeel bij het aanvragen van een implementatieactie.

composition-service

Aangevraagde actie voor onderdeel

Er is een actie die moet worden uitgevoerd voor een geïmplementeerd blueprintonderdeel, aangevraagd bij het aanvragen van een implementatieactie.

composition-service

Voltooide implementatie-actie

Het uitvoeren van een actie in een geïmplementeerde blueprint is voltooid, waaronder het uitvoeren van alle onderdeelacties.

composition-service

Aangevraagde implementatie-acties

Er is een actie voor een geïmplementeerde blueprint aangevraagd.

composition-service

Standaardgebeurtenis voor gebeurtenislogboek

Er wordt een standaardvermelding aan het gebeurtenislogboek toegevoegd.

Deze logboekvermelding wordt niet doorgestuurd naar de abonnees.

eventlog-service

Gebeurtenis IPAM IP-levenscyclus voltooid

Een aanvraag voor IP-toewijzing of -vrijgave is voltooid.

ipam-service

Machinelevenscyclus

Er wordt een standaardactie van IaaS uitgevoerd op een ingerichte machine.

iaas-service

Inrichten van machines

Er wordt een IaaS-machine ingericht.

iaas-service

Configuratie van Orchestration-server

Er wordt een vRealize Orchestrator-serverconfiguratie gemaakt, bijgewerkt, verwijderd, of aangepast ten behoeve van een andere standaardinstantie.

o11n-gateway-service

Configuratie van Orchestration-server (XaaS) - Verouderd

Er wordt een vRealize Orchestrator-serverconfiguratie gemaakt, bijgewerkt, verwijderd, of aangepast ten behoeve van een andere standaardinstantie.

advanced-designer-service

Goedkeuring achteraf

De abonnementsoptie voor de gebeurtenis werkt op basis van de ingestelde goedkeuring achteraf.

approval-service

Goedkeuring vooraf

De abonnementsoptie voor de gebeurtenis werkt op basis van de ingestelde goedkeuring vooraf.

approval-service

Voltooiingsgebeurtenis voor terugwinning van bron

De lease van een bron is verlopen en de bronnen worden teruggewonnen.

management-service