U kunt aangepaste logica invoegen in vooraf bepaalde fases van de levenscyclus van IaaS-machines door gebruik te maken van werkstromen om de IaaS-status te wijzigen, ook bekend als werkstroomstubs. U kunt werkstroomstubs gebruiken om vRealize Orchestrator aan te roepen voor integratie in twee richtingen met externe beheersystemen.

Opmerking:

De werkstroomstubs worden vervangen door de werkstroomabonnementen van de eventbroker. Ze zijn nog steeds beschikbaar, worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, maar ze zullen waarschijnlijk worden verwijderd in een toekomstige versie van vRealize Automation. Om de toekomstige productcompatibiliteit te garanderen, moet u de werkstroomabonnementen gebruiken om aangepaste werkstromen uit te voeren gebaseerd op statuswijzigingen. Zie Werkstroomabonnementen configureren ter uitbreiding van vRealize Automation.

Door een werkstroom te maken die de status kan wijzigen, kunt u de uitvoering van een werkstroom triggeren voordat de IaaS-hoofdwerkstroom een bepaalde status heeft bereikt. Zo kunt u aangepaste werkstromen maken voor integratie met een externe database en informatie vastleggen in verschillende fases van de levenscyclus van de machine.

  • Maak een aangepaste werkstroom die wordt uitgevoerd, voordat de hoofdwerkstroom de status MachineProvisioned bereikt, om informatie zoals de eigenaar van de machine, de goedkeurders, enzovoort vast te leggen.

  • Maak een aangepaste werkstroom die wordt uitgevoerd voordat de machine de status MachineDisposing bereikt, om de tijd vast te leggen waarop de machine is vernietigd en om gegevens vast te leggen, zoals het verbruik van bronnen tijdens de laatste verzameling van gegevens, tijdens de laatste aanmelding, enzovoort.

De afbeeldingen bij de hoofdwerkstroom geven de belangrijkste fases van deze hoofdwerkstroom weer, waarbij in geel de statussen worden gemarkeerd die u kunt aanpassen met behulp van IaaS-werkstroomstubs. In de tabel Aanpasbare werkstromen om de status te wijzigen staat een lijst met de beschikbare werkstroomstubs, hun plaats in de hoofdwerkstroom en voorbeelden van aangepaste logica die u in elke fase kunt gebruiken om de levenscyclus van de machine uit te breiden.

Figuur 1. Statussen van hoofdwerkstromen om machines in te richten.
Werkstroomstatussen om een machine in te richten
Figuur 2. Hoofdwerkstroomstatussen voor het importeren van machines
Werkstroomstatussen om een machine te importeren
Figuur 3. Hoofdwerkstroomstatussen voor het verlopen van de lease van de machine
Hoofdwerkstroomstatussen voor het verlopen van de lease van de machine
Figuur 4. Hoofdwerkstroomstatussen voor het verwijderen van en machine
Hoofdwerkstroomstatussen voor het verwijderen van een machine
Tabel 1. Aanpasbare werkstromen om de status te wijzigen

Status hoofdwerkstroom

Naam aanpasbare werkstroom

Voorbeelden van uitbreidbaarheid

BuildingMachine

WFStubBuildingMachine

Tref voorbereidingen om de machine te maken op de hypervisor. Maak een record voor de database voor het configuratiebeheer (CMDB), roep een extern systeem aan om een IP-adres toe te wijzen aan een machine en gebruik vervolgens WFStubMachineDisposing om het IP-adres te retourneren naar de pool, gedurende de verwijdering van de machine.

RegisterMachine

WFStubMachineRegistered

Voeg een geïmporteerde machine toe aan een tool voor de inrichting van toepassingen om updates te ontvangen en nalevingscontrole te ondergaan.

MachineProvisioned

WFStubMachineProvisioned

De machine bestaat op de hypervisor en alle aanvullende aanpassingen zijn voltooid op dit punt, zoals bijvoorbeeld aanpassingen van de gastagent. Gebruik deze werkstroomstub om de record voor de CMDB (database voor het configuratiebeheer) bij te werken met het DCHP IP-adres en de opslaginformatie. Aanpassingen die zijn gemaakt met WFStubMachineProvisioned worden meestal ongedaan gemaakt door WFStubUnprovisionMachine te gebruiken.

Expired

WFStubMachineExpired

Verplaats een verlopen machine naar een goedkopere opslaglocatie om de archiveringskosten te verlagen en werk de record voor CMDB en het factureringssysteem bij op basis van de wijzigingen in opslag en kosten.

UnprovisionMachine

WFStubUnprovisionMachine

Verwijder machines uit de accounts van Active Directory. Aanpassingen die zijn gemaakt met WFStubMachineProvisioned worden meestal ongedaan gemaakt door WFStubUnprovisionMachine te gebruiken.

Disposing

WFStubMachineDisposing

Retourneer de IP-adressen naar de pool.