Stelt DataServiceContext op de hoogte dat de opgegeven bronstatus kan worden bijgehouden.

Tabel 1. Invoerparameters AttachTo-activiteit

Argument

Type

Beschrijving

DataServiceContext

RepositoryServiceContext

De DataServiceContext die de bron moet bijhouden.

Instance

Object

De bron die wordt bijgehouden door de DataServiceContext. De bron wordt gekoppeld met de status Unchanged (ongewijzigd).