Hiermee kunt u vaardigheden koppelen aan een werkstroom in Model Manager.

CloudUtil.exe Workflow-Add-Skills -n|--name <Name> -s|--skills <Skills> [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]
Tabel 1. Argumenten voor Workflow-Add-Skills

Argument

Beschrijving

Name

Naam van een werkstroom in Model Manager.

Skills

Door komma's gescheiden lijst met vaardigheden die kunnen worden gekoppeld aan deze werkstroom.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.

Opmerking:

De vaardigheden moeten al bestaan in Model Manager. Zie Vaardigheid: installeren.