Hierdoor wordt een machinegebeurtenis in het gebruikerslogboek opgenomen dat kan worden ingezien door de eigenaar van de machine.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit LogMachineEvent

Argument

Type

Beschrijving

MachineId

Guid

De machine die een gebeurtenis genereert, die wordt opgenomen in het logboek.

Message

String

Bericht dat in het gebruikerslogboek wordt geschreven.

Type

String

Selecteer een berichttype uit de vervolgkeuzelijst (Informatie, Waarschuwing, Fout).