Hiermee kunt u een bestand importeren in Model Manager.

Samenvatting

CloudUtil.exe File-Import -n|--name <Name> -f|--filename <File Name> [-d|--description <Description>] [-i|--iteration <Iteration>] [--repository <Model Manager Root URI>] [-v|--verbose]

Argumenten voor File-Import

Argument

Beschrijving

-d | - -description

(Optioneel) Beschrijving van het bestand.

-f | - -filename

Pad naar het bestand dat wordt geïmporteerd in Model Manager.

-i | - -iteration

(Optioneel) String met versie van het bestand in Model Manager. De standaardwaarde is 0.0.

-n | - -name

Beschrijvende naam om toe te wijzen aan het bestand in Model Manager.

- -repository

(Optioneel) De hoofd-URI van Model Manager, bijvoorbeeld: http://hostname/repository. Standaard wordt deze vermeld in het configuratiebestand voor CloudUtil in de sleutel repositoryAddress onder de sectie <appSettings>.

-v | - -verbose

(Optioneel) Zorgt ervoor dat er een stack-tracering wordt uitgevoerd in plaats van enkel een uitzonderingsbericht, wanneer er een fout optreedt.